EN designing
volume_up
{Substantiv}

Beispielsätze für "designing" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMy assignment to the Coronis colony meant I was designing technological cultures.
Éppen azért küldtek ki a Coronis gyarmatra is, mert műszaki kultúrákat terveztem.
EnglishPart of the puppeteer research project would be designing a throttle.
A bábosok kutatási programjának része volt, hogy majd terveznek gázkart is.
EnglishI hope you enjoy designing your own ultimate and worst possible TEDTalks.
Remélem, hogy élvezni fogják megalkotni a saját tökéletes vagy legrosszabb TED előadásukat.
EnglishAnd when I started designing, I discovered an odd thing about myself.
És amikor elkezdtem tervezni, egy érdekes dolgot fedeztem fel magamban.
EnglishBy designing Trantor this way, Daneel had cleverly preempted that pattern.
Azzal, hogy a Trantort ilyennek tervezte, Daneel mesterségesen alakított ki hasonló környezetet.
EnglishWeyman, designing a tennis pavilion for Sir George?
Úgy tudom, ön azért tartózkodik itt, Mr. Weyman, hogy teniszpavilont tervezzen Sir George-nak.
EnglishWhoever had built this thing, Ghosn thought, knew a thing or two about designing for brute force.
Akárki is építette ezt a szerkezetet, merengett Ghosn, nagyon meg akarta óvni a belsejét.
EnglishSo, nobody was supposed to know they were actually designing bombs.
Állítólag senki sem tudta, hogy tulajdonképpen bombákat terveznek.
EnglishAn engineer should be able to handle architectural work and designing.
Egy mérnöknek boldogulnia kell az építő és tervező munkában is.
EnglishNow I have half a dozen girls working for me part-time, and I stick mostly to designing.
- Azóta már öt-hat részidős varrólánnyal dolgozom, és lehetőleg megmaradok a szabásminták rajzolásánál.
EnglishNow, visual thinking was a tremendous asset in my work designing cattle-handling facilities.
Nos, a vizuális gondolkodásom nagy előnyt jelentett a munkám során a marhatartó üzemek tervezésekor.
EnglishLadies and gentlemen, as you know we've been designing a tractor beam.
Hölgyeim és Uraim, mint tudják kifejlesztettünk egy "vonónyaláb"-ot, melynek titkos neve: "RH-Pozitív".
EnglishTo close, we cannot confine ourselves to designing future market tools for after 2013.
Befejezésképpen, nem szorítkozhatunk arra, hogy a 2013 utáni időszakra jövőbeni piaci eszközöket tervezünk.
EnglishMust I describe to you nature's purpose in designing the double helix, regardless of its number of chromosomes?
Ismertessem-e, mi volt a természet célja, amikor megtervezte a kettős spirált?
EnglishContinuing with old programmes and designing new programmes has to be given in-depth scrutiny.
A korábbi programok folytatását és az új programok kidolgozását részletes ellenőrzésnek kell alávetni.
EnglishThat will only be possible by designing a new architecture and mechanisms for the financial system.
Ez csak akkor lehetséges, ha a pénzügyi rendszer számára új struktúrát és mechanizmusokat tervezünk.
EnglishIf you don't have a flat world, that's not good, which is why the robot's we're designing today are a little different.
Nem sima talaj esetén ez nem működik, ezért a manapság tervezett robotok kicsit mások.
EnglishI got a new account designing a campaign for a sports line.
Egy sportszer márkának kell átdizájnolnom az arculatát.
EnglishDesigning and building the warheads was child's play.
A robbanófejek megtervezése és elkészítése gyerekjáték volt.
EnglishBesides, designing the house is your job, Mr. President.
Különben is, a ház építése az ön feladata, elnök úr.