"density" Ungarisch Übersetzung

EN

"density" auf Ungarisch

EN density
volume_up
{Substantiv}

density (auch: consistency, consistence)
Only slowly did the density increase, and the touch become more palpable.
Csupán lassan fokozódott a sűrűség, lett tapinthatóbbá az érintés.
And this is where we have more density; it's where we have more public transport.
És itt a legnagyobb a sűrűség, így itt koncentráltabb a tömegközlekedés.
Ön letapogatta a talaj sűrűség változásait?

Synonyme (Englisch) für "density":

density

Beispielsätze für "density" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd that can be done by raising the density in very specific spots a whole lot.
És ez elérhető úgy, hogy bizonyos speciális helyeken emeljük a zsúfoltságot.
EnglishThe problem with breast density is that it's truly the wolf in sheep's clothing.
A emlősűrűség problémája olyan, mint a báránybőrbe bújtatott farkas.
EnglishHigher density levels mean more activity in that point of the brain.
A magasabb sűrűségi szintek nagyobb aktivitást jelentenek az agy adott pontján.
EnglishAnd it is possible, of course, to increase the density of the communities around us.
És hát persze lehetséges a közösség zsúfoltságát növelni magunk körül.
EnglishCumulative = 0 calculates the density function; cumulative = 1 calculates the distribution.
Ha a kumulációs érték 0, akkor a sűrűségfüggvényt számolja ki; ha 1, akkor az eloszlást.
EnglishAnuta's population density exceeded that of modern Holland and even rivaled that of Bangladesh.
Anuta népsűrűsége meghaladta a mai Hollandiáét, és Bangladesével versengett.
EnglishPlotting through lowest density material, reconfiguring every five minutes.
Most hatolunk át egy kissűrűségű anyagon, ötpercenként ellenőrzés.
EnglishReturns the inverse of the cumulative beta probability density function.
Kiszámítja a kumulatív béta valószínűség-sűrűségi függvény inverzét.
EnglishRemember, Jack Rogers said the cranium has incredible molecular density.
Emlékezz, mit mondott Jack Rogers: hihetetlenül masszív a koponyájuk molekuláris szerkezete.
EnglishThe mass density is hardly more than pure vacuum, with a few impurities scattered about.
Az anyagsűrűség alig lehet több, mint a tiszta vákuumban, csak néhány foszlány szóródott szét.
EnglishOur speed's jumped because the density of the core is different than our estimates.
140. Gyorsulunk, mert a mag sűrűsége más, mint amire számítottunk.
EnglishAnd they are doing density, new density, better than probably anybody else on the planet right now.
És úgy nő a népsűrűség, olyan módon növekednek ami jobb, mint bárhol másutt a világon.
EnglishGhosts of the long departed almost never had such density or vividness.
A rég eltávozottak kísértetei úgyszólván sohasem bírnak ehhez fogható sűrűséggel vagy élethűséggel.
EnglishChecking the calibration To check the calibration, measure the density of the reference fluids.
A kalibrálás ellenőrzése A kalibrálás ellenőrzéséhez megmérjük a referenciafolyadék sűrűségét.
English- Would you please punch the new core density into the equations for the nuclear detonation?
- Beírnád a mag új sűrűségét a nukleáris robbanás egyenletébe?
EnglishSo you can think of it as tent poles that actually raise the density of the entire city.
Úgy lehet ezt elképzelni, mint a sátorrudakat, amelyek valójában megemelik a teljes város zsúfoltságát.
EnglishLight hits this layer and stores a charged density pattern on it...
A fény erre a rétegre jut, ami sűrű mintaként raktározza el...
EnglishIt permits increased power density, and a smaller mirror.
Megnövelt energiasűrűséget tesz lehetővé, és egyúttal kisebb tükröt is.
EnglishGalicia has the highest density of forested land in the European Union.
Galíciában vannak a legsűrűbb erdők az Európai Unióban.
EnglishI’m gonna use these skinfold calipers to estimate your body density.
Ezzel a műszerrel megbecsüljük a tested sűrűségét.