"deferentially" Ungarisch Übersetzung

EN

"deferentially" auf Ungarisch

EN deferentially
volume_up
{Adverb}

deferentially (auch: respectfully, reverently)
Kinson moved aside deferentially and let him step to the fore.
Kinson tiszteletteljesen félreállt, előreengedte a druidát.
The people I spoke of, Master,' the lantern-jawed man in the bull-hide armour said deferentially in his deep, hollow voice.
A látogatók, akikről beszéltem, mester mondta a lámpást tartó, bivalybőr páncélos kapuőr tiszteletteljesen mély, síri hangján.
deferentially (auch: dutifully, obediently, tamely, submissively)
deferentially

Synonyme (Englisch) für "deferentially":

deferentially
deferential

Beispielsätze für "deferentially" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn another minute a man had slipped into the room, and stood deferentially by the door.
Egy férfi siklott be a szobába és alázatos arccal megállt az ajtónál.
English'I'm sorry, My Lords,' Sir Nashan said deferentially, 'but I don't quite follow what you've got in mind.'
Bocsássanak meg, nagyuraim szólt közbe udvariasan Sir Nashan , de nem egészen értem, miről beszélnek.
EnglishThe white-haired butler was hovering deferentially at his elbow.
A fehérhajú komornyik sompolygott a lord mellé.
EnglishThe others listened deferentially, but Alacrity, anger smoldering, looked around the room restlessly.
A többiek érdektelenül hallgatták, de a dühtől fortyogó Alacrity fáradhatatlanul tekintgetett körbe a szobában.
EnglishHishah remained deferentially at the Earthman's heels.
Hishah tisztelettudón követte a földlakót.
EnglishThe man was attending a reception at the Indian Embassy, standing beside his own ambassador and smiling deferentially.
Az indiai nagykövetségen készült egy fogadáson, ahol emberünk a saját nagykövete mellett áll, és udvariasan mosolyog.
EnglishArion, as Crown Prince, might insist on being treated deferentially, but Ander's position and expectations were somewhat less.
Arion, mint trónörökös ragaszkodhatott a tisztelethez, ám a csekélyebb rangú Andernek mérsékeltebb elvárásai voltak.
EnglishNo, Sir, I answered deferentially.
EnglishParker interposed deferentially.
EnglishA minute or two later a young man came up to her deferentially and bowed, while soldiers began rushing back and forth and somewhere there was the terrible, almost human scream of a dying animal.
Egy-két perc múlva egy fiatalember jött oda hozzá udvariasan, közben a katonák összevissza rohangáltak, és valahol egy halódó állat rettenetes, szinte emberi sikolya hallatszott.