"dagger" Ungarisch Übersetzung

EN

"dagger" auf Ungarisch

volume_up
dagger {Subst.}
HU

EN dagger
volume_up
{Substantiv}

dagger (auch: snare, dirk, knife)
volume_up
tőr {Subst.}
The dagger winked as he began the unleashing of whatever fell magic it held.
A tőr felszikrázott, ahogy a benne rejlő mágia elkezdett kiszabadulni.
A dagger, a tin letter opener with a round hilt bearing the seal of the Rosicrucians.
Egy tőr, egy ón papírvágókés, gömbölyű nyelén a rózsakeresztesek jele.
The sword and dagger the queen was wearing began to smoke in their sheaths.
A kard és a tőr a királynő oldalán füstölni kezdett.

Synonyme (Englisch) für "dagger":

dagger

Beispielsätze für "dagger" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English'You can hide a dagger under the cloak, but a broadsword's a little too obvious.'
A köpeny alatt el tudsz rejteni egy tőrt, de egy ekkora kard túl feltűnő lenne.
EnglishMajor Quilan has brought nothing with him more harmful than a ceremonial dagger.'
Quilan rnagy a ceremoniális trén kívül semmiféle fegyvert nem hozott magával.
English'I want to see if Mr Raymond can tell us anything about this dagger,' he explained.
- Szeretném tudni, Mr. Raymond tud-e valamit mondani erről a tőrről - magyarázta.
EnglishI gathered up my own weapons, unsheathing my light rapier and my dagger, both.
Összekapkodtam fegyvereimet, kirántottam hüvelyéből a tőrt és a könnyű rapírt.
EnglishAnauviir's dagger stood out of Halidar's throat, just beneath his contorted mouth.
Anauviir tőre fúrta át Halidar torkát épp csak egy kicsivel becstelen szája alatt.
EnglishHe reached down to the outside of his left boot and drew out a shadow-etched dagger.
Lehajolt, belenyúlt a bal csizmája szárába, és elővett egy árnyas pengéjű tőrt.
EnglishI covered my face again, but with my left hand, I took my dagger from my belt.
Ismét eltakartam az arcomat, de a bal kezemmel levettem az övemről a tőrömet.
Englishhe shouted, drawing an obsidian dagger and hurling it at Sorak.
- Dögölj meg, félvér! - kiáltotta, s egy obszidián tőrt dobott Sorak felé.
EnglishAt last he named that dagger as the price of spreading out his wares for me to see.
Miután tehát megkapta a tőrt, elmondta nekem azt, amit most te is hallhattál.
EnglishHe carried a staff, a rucksack and a small lute; a dagger hung at his belt.
Vállán tarisznya lógott, egyik kezében vándorbotot, a másikban egy furulyát vitt.
EnglishTarthe's eyes narrowed, and he drew a dagger, eyes fixed on the young sorceress.
Tarthe szemei elkeskenyedtek és egy tőrt húzott elő, mereven nézett az ifjú varázslónőre.
EnglishHe steals in, takes the dagger from the silver table, and returns to the study window.
Belopózik, kiveszi a tőrt a tárlóból. és visszamegy a dolgozószoba ablakához.
EnglishIn one hand he held a dagger of red-gold metal, but he seemed otherwise unarmed.
Egyik reszkető kezében vörös-arany tőrt tartott, ettől eltekintve más fegyvert nem viselt.
EnglishHe dodged my blade, laughed at me and caught me with the dagger, this time on the face.
Kitért a pengém elől, kikacagott, és ismét megcsapott a tőrrel, ezúttal az arcomon.
EnglishI took out my longest dagger and slapped the palm of my left hand with its blade.
Előhúztam leghosszabb tőrömet, és bal tenyeremet csapkodtam a pengével.
EnglishDurin felt for the handle of his dagger, the cold metal reassuring to his hot palm.
Durin megérintette tőrének markolatát, a hideg fém megnyugtatóan simult forró tenyerébe.
EnglishShe held up the dagger with a quick grin, then slipped it back into the boot.
Vigyorogva felmutatta a tőrt, majd visszacsúsztatta a csizmája szárába.
EnglishElminster drove his dagger home and snarled, For Amrythale, his princess!
Elminster újabb mozdulatot tett tőrével és felsóhajtott Amrythale-ért, a hercegnőért!
EnglishWhen you were gone, your English lord drew his dagger on you, but you weren't afraid.
Mikor nem voltál itthon, az angol lordod tőrt rántott rád, mégsem féltél.
EnglishBrys tugged off the leather glove on his right hand, then drew his dagger.
Tudásom elmegy Brys lehúzta a bőrkesztyűt jobb kezéről, és fogta a tőrét.