EN cue
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

cue (auch: indication, mark, score, sign)
volume_up
jel {Subst.}
That was my cue to go inside and purchase a Tootsie Roll, on credit.
Ez volt a jel, hogy bemehetek, és vehetek magamnak hitelbe egy szelet csokis nápolyit.
Az a jel a váltásra.
Its cue, the disappearance of the sun, and with it the light that had trapped the Breed underground.
Megjött a jel, amire vártak, eltűnt a nap és vele együtt a fény is, amely csapdába ejtette az Éjszaka Gyermekeit a föld alatt.
volume_up
tanács {Subst.}
cue (auch: aim, allusion, hint, insinuation)
volume_up
célzás {Subst.}
cue (auch: cheer, fancy, humor, inclination)
volume_up
kedv {Subst.}
volume_up
copf {Subst.}
A harmadik copf sárga.
cue (auch: braid, plait, tress, rope of hair)
volume_up
hajfonat {Subst.}
cue
cue
volume_up
rendezői {Subst.}
cue
cue (auch: function, role, lines)
volume_up
szerep {Subst.}
cue
cue (auch: epilogue)
volume_up
végszó {Subst.}
Sarah coughed, and that, too, was a cue, which I nearly missed.
Sarah köhögött; ez is végszó volt, de kis híján elmulasztottam.

2. Musik

cue
volume_up
beintés {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "cue":

cue

Beispielsätze für "cue" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe sun was dying as if on cue, the house returning to its natural darkness.
A nap, mintegy végszóra, kihunyt, a házba visszatért a természetes sötétség.
EnglishAnd it is an optical cue that there's carrion on the bottom of the ocean.
Ez lesz itt a fényforrás, amely olyan, mintha biolumineszcens baktérium lenne.
EnglishDeceiuing me, Is Thisbies cue; she is to enter, and I am to spy Her through the wall.
- "Meg az átok" Thisbe végszava, most mindjárt jelenése lesz, én pedig lesem a falon.
EnglishFloyt took his cue from Alacrity and stood, inclining his head to her.
Floyt mindenben Alacrityt utánozta, így hát ó is felállt és fejet hajtott felé.
EnglishUpon cue Tommy-Ray dropped his knife blade a few inches, from Howie's belly to his groin.
A szó említésére Tommy-Ray lassan leengedte a kés hegyét Howie hasáról az ágyékára.
EnglishAt length the digging stopped; and so, as if on an unspoken cue, did the nocturne.
Az ásásnak vége szakadt és mint egy kimondatlan varázsszóra, az éjjeli muzsika is abbamaradt.
EnglishThe helper took the cue and backed off ten yards as his boss did the same.
A segítője ugyanezt tette, és elhátrált tíz métert, akárcsak a főnöke.
EnglishAs if on cue, the other eleven doors in the little parade opened and the cars emptied.
Mintha mindenki erre várt volna, a kocsisor többi autójának mind a tizenegy ajtaja kinyílt.
EnglishSo all the other passengers take a cue from him and they start beating like mad.
A többi utas meg veszi a lapot, és ők is elkezdik kiverni...
EnglishTaking their cue from the innocent Johnny, they sat down on the fallen palm trunks and waited.
Az ártatlan Johnny példájára leültek a kidőlt pálmafatörzsekre, s vártak.
EnglishOn that cue, Chin tossed his cigar into the smokers' bucket and did the same.
Chin pedig mintegy vezényszóra, elnyomta szivarját és követte.
EnglishSolitude, albeit snatched, was the only cue her tears needed.
Még ez a csöpp lopott egyedüllét is elég volt, hogy a könnyei azonnal eleredjenek.
EnglishReportedly a coast-guard cutter, one of theirs, heading in for the res- cue, SubPac answered.
Állítólag a parti őrség egyik őrnaszádja, menteni siet felelte Chambers.
EnglishTaking his cue in a somewhat obvious manner, Hastings replied, Yes, yes, I think I'll stay here.
- Ó, igen, talán inkább itt maradnék - mondta Hastings, kevéssé meggyőzően.
EnglishOn cue, Chavez flipped his light on and played it toward the larger of th< two distant groups.
A végszóra Chavez felkattintotta, és a hat főből álló csoportra irányította lámpáját.
EnglishOn cue, the Ma­rine VH-60 Blackhawk helicopter eased down on the South Lawn heli­pad.
A tengerészgyalogság VH-60 Black-hawk helikoptere óramű pontossággal ereszkedett le a déli gyepre.
EnglishHe hadn't taken his cue, so Bear pushed tentatively against his shoulder.
Nem reagált a végszóra, ezért Bear nógatólag meglökte a vállát.
EnglishAt that exact instant, as if somebody had been waiting for the cue, three shots boomed in the house.
Ugyanebben a pillanatban, mintegy adott jelre, három lövés dördült a házban.
EnglishBo took the cue and reached for something just inside the tailgate.
Bo kapcsolt elsőnek, és odalépve előhúzott, a dobozok közül egy négyliteres fehér festéket.
EnglishIt blinked slow heavy lids and made its funny little sound right on cue.
A béka pislogott nehéz szemhéjával és vidáman brekkentett egyet.

Lerne weitere Wörter