"correctly" Ungarisch Übersetzung

EN

"correctly" auf Ungarisch

EN correctly
volume_up
{Adverb}

correctly (auch: aright, duly, justly, properly)
It is particularly important to evaluate the effectiveness of EU sanctions correctly.
Különösen fontos, hogy helyesen értékeljük az EU szankcióinak hatékonyságát.
The rapporteur correctly placed the needs of the child at the heart of this report.
Az előadó helyesen tette a gyermek szükségleteit a jelentés középpontjába.
However, this is only possible if the biometric data are recorded correctly.
Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a biometrikus adatokat helyesen rögzítik.

Beispielsätze für "correctly" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDo you feel the European System of Central Banks is operating correctly at present?
Úgy gondolja, hogy az Európai Bankok Központi Rendszere most megfelelően működik?
EnglishAnd if you tested him, he would answer every question correctly on that topic.
Ha megkérdezed mit kell tenni pontosan fog válaszolni a témával kapcsolatban.
EnglishMr Kelly, I am sorry but this is a new procedure but we have to apply it correctly.
Kelly úr, sajnálom, de ez egy új eljárás, amelyet pontosan kell alkalmaznunk.
EnglishThe marauder stared at him with disbelief, uncertain that he heard correctly.
A martalóc hitetlenkedve nézett rá; nem volt benne biztos, hogy jól hallotta.
English(PL) Madam President, I would like to make sure I am understood correctly.
(PL) Tisztelt elnök asszony! Szeretném, ha pontosan értenék, mit akarok mondani.
EnglishIt will not help us if exchange rates do not develop correctly relative to each other.
Nem tesz jót nekünk, ha az árfolyamok egymáshoz képest nem alakulnak megfelelően.
EnglishResponding to the rote with which he'd been trained, he'd behaved correctly.
Rutinosan válaszolt, úgy, ahogy ki volt képezve, kifogástalanul viselkedett.
EnglishIf this isn't done correctly the program could abort and everyone inside could vanish.
Ha valami gond lép fel, a program futása megáll, s mindenki aki bent van, eltünhet.
EnglishShe was speaking English very correctly as though she were not sure of the language.
Túlságosan is kifogástalanul beszélt angolul, mintha nem volna biztos a nyelvismerete.
EnglishMust every Member State implement this service correctly and in its entirety?
Minden tagállamnak működtetnie kell-e ezt a szolgáltatást, és ha igen, teljes körűen-e?
EnglishClark returned the gesture correctly, drawing an approving look for his good manners.
Clark viszonozta a gesztust, és elismerő pillantás lett jó modora jutalma.
EnglishThat part your friend David heard correctly when he experienced that accidental epiphany.
Ezt a részt jól értette Dávid barátod, amikor átélte azt a véletlen epifániát.
English. - Madam President, I will now repeat it correctly for the sake of Mr Romeva i Rueda.
szerző. - Elnök asszony, most megismétlem pontosan, Romeva i Rueda úr kedvéért.
EnglishFor achieving equality between men and women, a correctly paid job is essential.
A nők és férfiak közötti egyenlőség eléréséhez lényeges, hogy a munkát korrekten megfizessék.
EnglishIf he recalled correctly, the agreement was a hundred and forty-some pages long.
Ha jól emlékezett, a szerződés száznegyven-egynéhány oldal hosszú.
EnglishI shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.
Ezt itt minden esetben kérlelhetetlenül, határozottan és pontosan be fogom tartani.
EnglishWhat the words Lucifer and Lefarge mean - assuming that you heard correctly - I don't know.
Hogy a Lucifer és Lefarge szó mit jelent feltéve, ha jól értette , nem tudom.
EnglishDeveloping countries claim correctly they did not cause this crisis.
A fejlődő országok pedig jogosan állítják, hogy nem ők idézték elő ezt a válságot.
EnglishIf the ritual is not performed absolutely correctly, the consequences may be grave, indeed.
Ha a rítust nem hajtják végre tökéletesen pontosan, súlyos következményekkel járhat.
EnglishAnd anyway, if Gordon remembered correctly, the Salmon River was a long way south of here.
Különben is, a Salmon folyó - ha Gordon jól emlékezett - jócskán délebbre volt innét.