"complex" Ungarisch Übersetzung

EN

"complex" auf Ungarisch

EN

complex {Substantiv}

volume_up
1. Psychologie
complex
An alphabetical complex, said Dr Thompson thoughtfully.
Ábécé-komplexus... jegyezte meg elgondolkozva Thompson doktor.
Now I can describe the symptoms of the God complex very, very easily.
Le tudom írni az Isten-komplexus tüneteit nagyon-nagyon egyszerűen.
For years she had struggled with an inferiority complex.
Évekig kisebbrendűségi komplexus gyötörte.
2. Allgemein
complex (auch: totality)

Synonyme (Englisch) für "complex":

complex

Beispielsätze für "complex" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Shelby County District Attorney's office is on the third floor of the complex.
Shelby megye körzeti államügyészének az irodája az épület harmadik emeletén van.
EnglishMost of all, it was too complex for one man or even twenty to comprehend it all.
A Columbus Group elnöke tisztában volt a saját képességeivel s azok határaival is.
EnglishThe controls of Salo's ship were far more complex than those of a Martian ship.
Salo hajójának mechanizmusa sokkalta bonyolultabb volt, mint egy marsbéli űrhajóé.
EnglishThat complex at Kavaznya could easily be the culmination of all that research.
Könnyen lehet, hogy az a komplexum Kavaznyában ennek a kutatásnak a betetőzése.
EnglishWhether there should be penalties or fines was one of the most complex questions.
Az, hogy legyenek-e büntetések vagy bírságok, az egyik legösszetettebb kérdés volt.
EnglishThe rules for applying for project funding are complex and difficult to understand.
A projektfinanszírozásra vonatkozó szabályok bonyolultak és nehezen érthetőek.
EnglishThey have a complex role to play because they have to respond to global challenges.
Összetett szerepet játszanak, hiszen a globális kihívásokra kell válaszolniuk.
EnglishThe third complex of issues relates to chemical substances and heavy metals in toys.
A harmadik téma a játékok tartalmazta vegyi anyagokra és nehézfémekre vonatkozik.
EnglishThe desk clerk in the lobby had a more complex job than one might have expected.
A recepciósnak sokkal összetettebb volt a feladata, mint az ember gondolná.
EnglishAt the very least, we should be able to get a more detailed diagram of the complex.
- Legvégső esetben egy nagyon részletes térképet szerezhetünk a komplexumról.
EnglishCal had a hotel, and Cal had an apartment complex, and Cal had a car wash.
Calnak, a férjének szállodája van, Calnak bérháza van, Calnak kocsimosodája van.
EnglishI'm sure such stuff is adequate for you, but I prefer more complex literature.
Úgy látom, neked még ez a megfelelő színvonal, de én a komolyabb irodalmat kedvelem.
EnglishHis lies would grow more complex as he traveled until at last someone caught him up.
A hazugságai idővel egyre szövevényesebbek lettek, csak rá ne fázzon egyszer.
EnglishThat's what I would leave Ivory with: an inferiority complex, and chronic back pain.
Nincs mese, kisebbségi komplexussal és irtózatos hátfájásokkal kell innen távoznom.
EnglishThe Galileo project ranks among the European Union's biggest and most complex projects.
A Galileo projekt az Európai Unió egyik legnagyobb és legbonyolultabb projektje.
EnglishI will call it my William Wilson complex, he thought, drifting back into sleep again.
A William Wilson-komplexusomnak fogom nevezni, gondolta, mikor újra elszenderedett.
EnglishBelow lay an atomechanical complex and beneath that a bio­chemical brain.
Az alatt már csak az atomechanikai központ volt, legalul pedig a biokémiai agy.
EnglishButch was at the complex for three hours and saw no signs of police activity.
Butch három órát töltött a környéken, és semmi jelét nem látta rendőri mozgolódásnak.
EnglishThe ships were enormously powerful, enormously complex, enormously expensive.
A hajók rendkívül hatékonyak, rendkívül bonyolultak, és rendkívül költségesek voltak.
EnglishThe second argument that you will hear is that the rules are too complex.
A második érv, amelyet hallani fognak, az az, hogy a szabályok túl bonyolultak.