"clamor" Ungarisch Übersetzung

EN

"clamor" auf Ungarisch

volume_up
clamor {Subst.}

EN clamor
volume_up
{Substantiv}

clamor (auch: blare, bluster, clamour, cry)
volume_up
lárma {Subst.}
It might have wakened her with the sheer clamor.
Egyedül az a tolakodó lárma is felébreszthette.
Nagy lárma keletkezett.
At that instant there was a loud clamor from one of the tunnels, the sound of boots thudding on the stone floor, of men rushing directly toward the rotunda.
Ebben a pillanatban lárma hallatszott valamelyik alagútból, bakancsok kopogtak a kőpadlón, emberek rohantak a rotunda felé.
clamor (auch: bluster, clamour, din, fuss)
volume_up
zaj {Subst.}
Some of the clamor died, fading as the guards tramped on, a prisoner in their midst.
A zaj elült, mindenki az őröket figyelte, és a foglyot, akit vezettek.
When they had gone a clamor arose, but Arthur raised his hand and quiet fell again.
Amikor már kint voltak, zaj támadt, de Arthur felemelte a kezét, és újra csend lett.
Újabb zaj s egy zuhanó kő koppanása.
clamor (auch: boom, clamour, hum, rumble)
volume_up
moraj {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "clamor":

clamor

Beispielsätze für "clamor" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere was a great clamor of squawks and screes from the crowd when first he moved.
Ahogy megmozdult, a tömeg izgatott rikácsolásban törtek ki, éles rikoltások hangzottak.
EnglishAt that leonine start the police caught at their pistols under cover of the general clamor.
Erre az oroszlánmozdulatra és az általános lármára a rendőrök pisztolyt rántottak.
EnglishHari entered between flanking columns of Greys with the clamor storming at his back.
Hari a Szürkék sorfalai között lépkedett; a tömeg hangosan rikoltozott.
EnglishHope felt the wind shift, and the clamor in the tornado's funnel seemed to pass over her.
Hope úgy érezte, megfordult a szél, és a tornádó tölcsére elvonult fölötte.
EnglishA scream rose above the clamor, high and quick, dying almost immediately into stillness.
Éles, kurta sikoly hasított a lármába, de szinte azon nyomban el is halt.
EnglishThe gloves being there, though, the crowd immediately began to clamor for a match.
Ha már úgyis ott voltak a kesztyűk, a nép azonnal meccset kívánt.
EnglishThere was such a crazy clamor of excitement that it took moments for Rold's voice to be heard.
Olyan vad zűrzavar támadt, hogy pillanatokba telt, míg Rold szóhoz jutott.
EnglishThe crowd surged forward as Ywain stepped ashore, their voices rising in a strange hushed clamor.
A tömeg közelebb húzódott, mikor Ywain a partra lépett, hangjuk fojtottan morajlott.
EnglishHe heard the ringing voice that was not his own shouting out above the clamor.
Saját bömbölő, idegenszerű hangja csattant a zűrzavarban:
EnglishThey put up a clamor and fled, hauling their children after them.
Az asszonyok sikoltozva menekültek, maguk után rángatva gyermekeiket.
EnglishI realized there was a great clamor, and that some of these people were beating on our windows and doors.
Nagy hangzavar volt odakint, néhányan az ajtóinkat és ablakainkat döngették.
EnglishIf you remembered, if you hungered -- His voice was lost in a gust of hoofbeats and the clamor of children.
Hangját elnyomta a szélviharként közelgő patadübörgés és a gyerekek zsivaja.
EnglishFrightened cries sounded above the clamor of battle at the Inner Wall.
Rémült kiáltások törtek át a Belső Fal csatazaján.
EnglishA low rumble of pounding hooves broke out of the distance to blend with the clamor and fury of the battle behind them.
Patadobogás tompa moraja hallatszott a távolból, a mögöttük tomboló csatazajon át.
EnglishTheir clamor was loud, irreverent, determined, impatient.
A lármájuk hangos volt, fesztelen, eltökélt és türelmetlen.
EnglishThe telepathic clamor brought a shout from overhead.
A telepatikus lármára kiáltás válaszolt odafentről.
EnglishAs they reached outside, free from the deadening thickness of the walls of that unusual house, they heard a clamor from the town.
Amikor kiértek a különös ház szigetelt falai közül, meghallották a városban kavargó zűrzavart.
EnglishThe Gilt Corpse began to clamor for attention.
Minden tekintet az Aranyhullára szegeződött.
EnglishYou will find small clamor for pearls at Oaldes.
Oaldesben nem túl nagy az igény gyöngyre.
EnglishA hellish clamor broke instantly from the echoing walls as an ancient dread screamed from human and Halfling throats.
Pokoli hangzavar támadt nyomban a visszhangos barlangban; emberek s félszerzetek torkából az ősi rettenet bömbölt: