EN cheer
volume_up
{Substantiv}

cheer (auch: acclamation, cheering, hurrah)
Raw cheers, nervous and neurotic, jigging with eagerness.
Türelmetlenségtől vibráló, ideges, hisztérikus éljenzés következett.
Hosszú, rikoltó éljenzés.
Shouts and cheers welcomed them, and the battle standards of the Four Lands lifted in the morning air.
Kurjantás, éljenzés fogadta őket, Négyföld harci zászlai fennen lobogtak.
Where we come from, 'cheer' is not a word we hear very often.
"Ahonnan mi jövünk, a 'vidámság' nem túl gyakori."
A teremben kirobbant a nevetés és vidámság.
Dear Pauletta: Where we come from... cheer is not a word that you hear very often, but that's what we are, the cheerleaders of East Compton High School.
"a 'vidámság' nem túl gyakori," "de mi mégis azok vagyunk az East Compton-i középiskola pompomlányai."
Be at peace and of good cheer, Lady Shaurlanglar.
- Béke és jókedv legyen veled, Shaurlanglar úrnő!
cheer (auch: cue, fancy, humor, inclination)
volume_up
kedv {Subst.}
cheer (auch: comfort, consolation, solace, balm)
volume_up
vigasz {Subst.}
cheer
cheer (auch: cue, feeling, frame of mind, humor)
volume_up
hangulat {Subst.}
Feels like this office could use a little holiday cheer.
Azt hiszem az irodára ráférne egy kis ünnepi hangulat.
cheer
cheer (auch: conviviality)
cheer (auch: humor, spirit, temperament, tone)
volume_up
kedély {Subst.}
cheer (auch: clap)
volume_up
tapsolás {Subst.}
cheer (auch: hospitality)

Beispielsätze für "cheer" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWould it be awful of me to askyou to play something... to cheer us all up a bit?
Szörnyetegnek tartanál, ha arra kérnélek... játsz valamit a felvidításunkra?
EnglishA roar of approval followed him out of the Bustard, but it didn't cheer him up much.
Hálás diadalüvöltés kísérte ki a Túzokból, de ez most valahogy nem vidította fel.
English'Before he went, we got a little news out of him; and it did not cheer us up at all.
Mielőtt elment, még elpöttyentett egy hírt, s ettől csöppet sem lettünk vidámabbak.
EnglishHe also flavored the words chair and warehouse, pronouncing them cheer and wirehouse.
Némelyek váltig hangoztatják mondta az elnök , hogy Amerika gazdasága öreg és beteg.
EnglishCheer up, Bernard, he added, catching sight of his friend's green unhappy face.
Fel a fejjel, Bernard tette hozzá, mert észrevette barátja zöld, szerencsétlen ábrázatát.
EnglishIn the distance, the music from the Corvallis hoedown finally ended with a whooping cheer.
Odébb, a corvallisiak táncos mulatsága végre vidám kurjongatással befejeződött.
EnglishWhen he rode against Lancelet, truly I knew not which of them to cheer on.
- Amikor Lancelet ellen lovagolt, magam sem tudtam, melyiküknek szurkoljak.
EnglishBe of good cheer, and leave me to arrange the affair, when you are recovered.
Embereld meg magad s gyógyulj meg, annak utána pedig bízd rám a dolgot.
EnglishScarlet happened to come in first the other day and the people gave it a big cheer.
Nemrégiben történetesen a vörös győzött, és a nép nagyon megéljenezte.
English'Is this particular subject designed to cheer me up in some obscure way?'
Ezt a témát azért vetetted fel, hogy megpróbálj jobb kedvre deríteni?
EnglishA mighty cheer arose and the Germans sheathed their swords and marched out.
Hatalmas örömrivalgás tört ki, a germánok pedig eltették fegyvereiket.
EnglishWe've just come to cheer you up, Marlene, she said brightly as she entered.
Lejöttünk, hogy egy kicsit elszórakoztassunk, Marlene mondta vidáman, és belépett a házba.
EnglishShe witnessed moments of levity, as spirited individuals tried to cheer up their companions.
A vidámabbak megpróbálták jobb kedvre deríteni a szomorkodókat, de nem sok sikerrel.
EnglishIt had been too long, and there was nothing like a shot of Duddits to cheer a person up.
Nagyon régen jártak nála utoljára, és semmi sem üdít föl annyira, mint egy adag Duddits.
EnglishJase was giving up his turn for the most special of tasks, obviously in an effort to cheer him.
Jase a legdicsőbb feladatra jelölte ki, biztosan azért, mert fel akarja vidítani.
EnglishThis past summer at Cheer Camp, all the new seniors had to do a dare.
Ez nyáron történt a Cheer Camp-ben, minden felsősnek kellett valami merészet csinálnia.
EnglishThey took it solemnly; and a moment later a great cheer went up.
Ünnepélyesen megesküdtek, és a következő pillanatban nagy üdvrivalgás tört ki.
EnglishHow do you keep cheer when you go from beautiful to bald in three days?
Hogyan is tartjuk meg az örömöt, amikor a szépségtől három nap alatt jutunk a kopaszságig?
EnglishIf it will cheer you up, he paused, I'd bet a small amount on it.
Ha ettől jobb kedvre derül kis szünetet tartott , egy kis összegben fogadok is erre.
EnglishWelman went on: Elinor and my nephew have come to cheer me up.
Elinor és az unokaöcsém lejöttek, hogy felvidítsanak egy kicsit folytatta Mrs. Welman.