"cessation" Ungarisch Übersetzung

EN

"cessation" auf Ungarisch

EN cessation
volume_up
{Substantiv}

cessation (auch: lapse, termination, let-up)

Synonyme (Englisch) für "cessation":

cessation
English

Beispielsätze für "cessation" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo not even the cessation of conflict will guarantee an end to violence against women.
Tehát a konfliktusok felszámolása sem fogja garantálni a nők elleni erőszak megszűnését.
EnglishUpon the death or cessation of a member, business shares pass to the legal successor.
A tag halálával vagy megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra.
EnglishWhatever the cause of this cessation of mentalic probes, he hoped to take advantage of it.
Nem tudta, mi takarhatta el előle a mentalikusokat, de bízott benne, hogy előnye származhat a dologból.
EnglishAn immediate cessation of all fighting on both sides, that of the Sri Lankan army and that of the LTTE, is needed.
Azonnali tűzszünet szükséges mind a Srí Lanka-i hadsereg, mind az LTTE részéről.
EnglishCessation of brain activity does not amount to an observation.
Az agyműködés szünetelése nem jelenti az agyhalál diagnózisát.
EnglishThere was an abrupt cessation of sound and movement.
Hirtelenében minden mozgás abbamaradt, minden hang elhalt a fedélzeten.
EnglishThe sudden cessation of sound behind him told him he had achieved the effect he wanted.
Sam tudta, hogy elérte a kívánt hatást, amikor hallotta, hogy a háta mögött hirtelen elhallgatott a motoszkálás.
EnglishIn the silence following the cessation of the radio's banshee wail, the child's sobs were especially penetrating.
A rádió visításának elhalását követő csendben különösen átható volt a gyerek zokogása.
English' 'There's nothing to offer, except maybe a cessation of hostilities-before they actually start.
Nincs mit felajánlani, kivéve talán a háborús cselekmények beszüntetését még mielőtt ténylegesen elkezdődnek.
English- commencement or cessation of employment with the holding,
az üzemi foglalkoztatás megkezdése vagy megszüntetése,
EnglishTherefore, the immediate cessation of the development, production and storage of nuclear arms is necessary.
Ennélfogva azonnal be kell szüntetni a nukleáris fegyverek fejlesztését, előállítását és tárolását.
EnglishNow he and Carys would slip away into a new life, and let Whitehead make whatever arrangements for cessation he chose.
Most majd Carys-szel új életet kezdenek, Whitehead pedig intézze maga a béketárgyalásait.
Englishcessation of regular cultivation operations on the areas planted with vines to obtain a marketable product;
az értékesíthető termék előállítása érdekében a szőlővel beültetett területeken a rendszeres művelés megszüntetése;
EnglishNow is therefore the time to negotiate terms for the cessation of violence, demobilisation and disarmament.
Itt az ideje tehát, hogy az erőszak beszüntetéséről, a demobilizációról és a lefegyverzésről kezdjünk tárgyalásokat.
EnglishIt seemed to betoken some sort of inner peace, this fastidious dressing, or at least the cessation of inner despair.
Valamiféle belső békéről, vagy legalábbis a titkos kétségbeesés elmúlásáról árulkodott ez a finnyás öltözködés.
EnglishThe economic crisis has already caused dramatic numbers of bankruptcies and closures of plants, companies and the cessation of business activities.
A gazdasági válság már elég sok csődöt, üzembezárást és tevékenységmegszüntetést okozott.
EnglishEven allegedly emergency measures, such as temporary cessation, are associated with compulsory reductions in the fleet.
Még az állítólagos sürgősségi intézkedések, például az ideiglenes leállás is a flotta kötelező csökkentéséhez kapcsolódnak.
EnglishHowever, I believe that the solution in Libya must come from a cessation of violence and through diplomatic channels.
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a líbiai megoldást az erőszak beszüntetése révén, diplomáciai csatornákon keresztül kell elérni.
EnglishAs a gesture of good faith and out of respect for Admiral Daala's request, I hereby order an immediate cessation of hostilities on our part.
Daala admirális iránt érzett tiszteletem jeléül megparancsolom az ellenséges tevékenység beszüntetését!
EnglishThe twins, puzzled, looked at each other; while Piggy, reassured by the cessation of violence, stood up carefully.
A meghökkent ikrek egymásra néztek, míg Röfi, akit megnyugtatott a pillanatnyi fegyverszünet, óvatosan feltápászkodott a földről.