EN certainly
volume_up
{Adverb}

certainly (auch: assuredly, necessarily, securely, sure)
It is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
Jó szerződés; történetileg egészen biztosan felér Maastrichttal.
We certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
Biztosan nem akarunk felesleges adminisztratív vagy pénzügyi akadályokat állítani.
The others almost certainly can speak English if they have to ....'
A többiek majdnem biztosan értenek angolul, ha kicsit megerőltetik magukat...
certainly
We would then certainly be entering a crisis with unforeseeable consequences.
És akkor minden bizonnyal beláthatatlan következményű válsághelyzetbe kerülnénk.
The Data Collection Regulation will certainly help to correct this situation.
Az adatgyűjtési rendelet minden bizonnyal segíteni fog e helyzet javításában.
Developing computers for the elderly is certainly a great business idea.
Minden bizonnyal nagyszerű üzleti ötlet számítógépeket fejleszteni idősek számára.
certainly (auch: assuredly, sure, sure enough)
Egypt is certainly not one of the worst examples of religious intolerance.
Egyiptom bizonyosan nem tartozik a vallási intolerancia legrosszabb példái közé.
This will certainly not reduce the disgraceful trafficking in human beings.
Ez bizonyosan nem fogja csökkenteni a gyalázatos emberkereskedelmet.
Certainly a Healer is to be trusted, if anyone is to be trusted in this world.
Ha van valaki ezen az égvilágon, akiben bízni lehet, akkor az bizonyosan a gyógyító.
certainly
Uriens would certainly be delighted at this supposed proof of his manhood.
Uriens bizonyára örülne férfiassága eme feltételezett bizonyítékának.
Certainly, this tribunal will not be able to continue its work indefinitely.
E Törvényszék bizonyára nem folytathatja munkáját a végtelenségig.
We would certainly not have been debating the problem of the Lisbon Treaty.
Bizonyára nem a Lisszaboni Szerződés problémájáról vitatkoznánk.
There is certainly a need for the revision of the current legislation.
Feltétlenül szükség van a jelenlegi jogszabályok felülvizsgálatára.
As I said, we will certainly need political commitment.
Mint említettem, feltétlenül szükségünk lesz politikai elkötelezettségre.
Such a sense of security would certainly liberalise the internal situation in Russia.
Egy ilyen biztonságérzet feltétlenül liberalizálná Oroszország belpolitikai helyzetét.
Certainly, but there is very little that will be useful, I'm afraid.
Szívesen, de attól tartok, nagyon kevés lesz az, aminek hasznát tudja venni.
Certainly, though I cannot guarantee that I carry all the facts in my mind.
Szívesen, de nem ígérhetem, hogy minden apróság eszembe jut majd.
Szívesen meghallgatok minden véleményt mondta.

Synonyme (Englisch) für "certainly":

certainly
certain
English

Beispielsätze für "certainly" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt certainly accounts for a major proportion of our manufacturing export outlet.
Az tény, hogy feldolgozott-termék-kivitelünk jelentős hányadát ez az iparág adja.
EnglishThis certainly would not contribute to the reduction of CO2, quite the contrary.
Mindez nyilvánvalóan nem a CO2 csökkentéséhez járul hozzá, hanem épp ellenkezőleg.
EnglishNow, it is obvious that this is certainly not about a new directive on services.
Egyértelmű, hogy egyáltalán nem egy új szolgáltatási irányelvvel van dolgunk.
EnglishSo Lisbon is still in our documents, but is certainly not in our hearts and minds.
Lisszabon tehát megtalálható dokumentumainkban, de nincs a szívünkben, eszünkben.
EnglishPatrick Redfern said with a smile: That's certainly the commonsense explanation!
- Mindenesetre ez az értelmes magyarázat - mondta Patrick Redfern mosolyogva.
EnglishThe Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
A spanyol kormány határozottan nem vádolható tétlenséggel, sőt, épp ellenkezőleg!
EnglishIt was Andropov, certainly, and the Politburo, possibly, who wished to do it.
A papot tehát nem a nép akarta megölni, hanem Andropov, meg esetleg a Politbüró.
EnglishIt guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
A védelmet csak egy minimális, és nyilvánvalóan nem kielégítő mértékben garantálta.
EnglishBut for these remedies I should certainly have become hypochondriacally melancholy.
E gyógyszerek nélkül nyilvánvalóan súlyosan mélakóros ember lett volna belőlem.
EnglishIt certainly jammed everything the F-23s who'd been on McLanahan's tail had on them.
Az biztos, hogy a McLanahan sarkában járó F-23-asok minden berendezését kilőtte.
EnglishCertainly not a scrap of ruined tin, or a desiccated specter found in a rusted jeep.
Legkevésbé egy rakás ócskavasnak meg egy rozsdás dzsipben lelt aszott fantomnak!
EnglishBest, certainly, not to say anything, lest he carry back with him some gossip.
Legjobb lesz, ha egy szót se szól, akkor az angol nem tálalhat föl holmi pletykát.
EnglishCertainly she was close to his height, slim-waisted, with ample breasts and hips.
Majdnem ugyanolyan magas is volt, karcsú derekú, dúskeblű és széles csípőjű.
EnglishI did all the talking because my day had certainly been more eventful than his.
Végig én beszéltem, mert velem sokkal több minden történt, mint vele a nap folyamán.
EnglishCrale, I should say, had very little conscience, and certainly not a morbid one.
Crale-nek, hogy úgy mondjam, nemigen volt bűntudata, s beteges bűntudata végképp nem.
EnglishTherefore, it is certainly not a government in the constitutional sense of the word.
Ennélfogva a szó alkotmányos értelmében egyáltalán nem kormányzatként funkcionál.
EnglishEstablishing a European platform for urban mobility would certainly do that.
A városi közlekedés európai platformjának létrehozása mindenképpen ide vezetne.
EnglishYou certainly made nice time over here, I said, and started to fill a pipe.
Maga hamar utolért, mondhatom jegyeztem meg, miközben a pipám töltéséhez fogtam.
EnglishWe shall certainly have an opportunity to discuss this issue again another time.
Biztos lesz még alkalmunk a kérdést egy későbbi időpontban újra megvitatni.
EnglishShe could certainly handle Pappy's truck, but she could not relax behind the wheel.
Minden gond nélkül el tudta vezetni papi kocsiját, de látszott rajta, hogy ideges.