"cement" Ungarisch Übersetzung

EN

"cement" auf Ungarisch

volume_up
cement {Subst.}
HU

"cement" auf Englisch

volume_up
cement {Subst.}
EN

EN cement
volume_up
{Substantiv}

cement
volume_up
cement {Subst.}
You cannot rebuild homes and offices without cement and glass, which are banned.
Otthonokat és irodákat nem lehet újjáépíteni cement és üveg nélkül, amelyek tiltólistán vannak.
His feet made a hollow gritting sound on the cement.
Talpa alatt visszhangosan csikorgott a cement.
I am managing director of the Ellis Vale Cement Co.
Az Ellis Vale Cement Company ügyvezető igazgatója vagyok.
cement (auch: bond, roller, tie, nexus)
volume_up
kötelék {Subst.}
The Han identity has been the cement which has held this country together.
A Han identitás volt az a kötelék, amely egyben tartotta ezt az országot.
cement
volume_up
fogcement {Subst.}
cement (auch: glue, gum, mucilage)

Synonyme (Englisch) für "cement":

cement
English

Beispielsätze für "cement" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe black garbage bags, partially decomposed by the cement, had been ripped away.
A fekete szemeteszsákot, ami félig elrohadt már a cementtől, elkezdték lerángatni.
EnglishBeside them was a permanent cluster of cannon balls, grown together in cement.
Nemcsak az ágyútalpakat ágyazták betonba, hanem a hozzá való vasgolyóbisok gúláit is.
EnglishYou see, somewhere that night, when it was following Pyle, it stepped into wet cement.
Tudniillik aznap este, ahogy követte Pyle-t, valahol nedves cementbe lépett.
EnglishCement works, steel works and other undertakings have to cut their production.
A cementművek, acélművek és más vállalkozások mind termelésük csökkentésére kényszerülnek.
EnglishThey say they replaced the belts and plugs, but it sounds like a cement mixer.
Azt mondták, hogy kicserélték az ékszíjat és a gyertyákat, de úgy zúg mint egy betonkeverő.
EnglishIt would also cement the marriage between the Japanese and American financial sys- tems.
Ezen túlmenően megszilárdítja majd a japán és amerikai pénzügyi rendszerek házasságát.
EnglishI began slipping toward the Buick again, the heels of my shoes skidding on the cement.
Ismét siklani kezdtem a Buick felé, a cipőm sarka csúszkált a betonon.
EnglishAnd his heart had been tripping like those steam hammers that broke the cement pavings of London.
Szíve úgy zakatolt, mint azok a gőzpörölyök, melyek feltörik London cementhéját.
EnglishHer face turned pasty-white, and she collapsed to the cement floor.
Elfehéredett, mint a fal, és a következő pillanatban a betonpadlóra rogyott.
EnglishI wonder how many houses have builders in them- and wet cement.
Azt hiszem, nagyon sok házban építkeznek és ott mindenütt találni nedves cementet.
EnglishHuge cracks ran out from it, not only in the cement walk but in the earth surrounding it.
És épp amikor átlépte a bejárati ajtó küszöbét, érezte, hogy a ház emelkedik a lába alatt.
EnglishHe forced his eyes open, Each lid felt as if it had a cement block dangling from it.
Nagy erőfeszítéssel kinyitotta szemét; úgy érezte, mintha szemhéját súlyos cementtömb húzná le.
EnglishThere, he thought, staring, along with a handful of other passersby on the cracked cement sidewalk.
Ez az, gondolta, miközben a többi járókelőhöz hasonlóan a hang irányába nézett.
EnglishLow lights along the cement path provided a very feeble illumination.
Távoli vonatfütty hasított az éjszakába, vagonok dübörögtek fojtottan.
EnglishWe need to cement the advances made in the Copenhagen Accord.
Meg kell szilárdítanunk a koppenhágai megállapodás során elért előrelépéseket.
EnglishThe drop was seventy feet from the roof to the cement patio between the hotel and the lawn.
A tetőt húsz méter választotta el a szálloda és a pázsit között húzódó cementezett terasztól.
EnglishThe building was a cheap old frame thing set up on cement blocks, and it was out in the middle of nowhere.
Olcsó, favázas épület volt, betontömbökön állt ott a nagy semmi kellős közepén.
EnglishI was out of the chair and my feet were stuck in two barrels of cement.
Kinn voltam a székből, és a lábam odaragadt két cementhordóba.
EnglishShe smelled the cordite in her memory, and the dirt of the cement-walled shooting gallery in Gretna.
Érezte emlékeiben a korditot, és a gretnai betonfalú lőtér piszokszagát.
EnglishThe three of them walked in, their shoes gritting on the dirty cement.
MINDHÁRMAN beléptek, lépéseik csikorogtak a piszkos betonon.