EN

carry on! {Interjektion}

volume_up
carry on!
If we want to continue to swell the ranks of anti-Europeanism, then carry on, Commission.
Ha tovább akarjuk gyarapítani az Európa-ellenesek táborát, akkor csak rajta, folytassa a Bizottság.
- Madam President, I am quite happy to carry on.
- Elnök asszony, örömmel megyek tovább.
Gallagher úr, tovább kell lépnünk.
carry on! (auch: keep it up!)

Ähnliche Übersetzungen für "carry on!" auf Ungarisch

carry Substantiv
on
on Adverb
carry arms! Interjektion
getting on Substantiv
later on Adverb
dead on Adverb

Beispielsätze für "carry on!" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
Nem elég csupán az európai jogszabályok társadalmi hatásvizsgálatát elvégezni.
EnglishYou carry your man to bed at once, and undress him to see that he is not dying.
Emberünket azonnal ágyra fekteti és levetkőzteti, hogy megtudja, nincs-e halálán.
EnglishInstead of muffling what I said, the wind might carry my voice directly to him.
Ahelyett, hogy elfojtaná, amit mondok, a szél egyenesen hozzá vinné a hangomat.
EnglishIf I did so, and if something happened to him, I'd carry the guilt to my grave.
Ha ezt tenném, és történne vele valami, a sírig magammal vinném a bűntudatomat.
EnglishIt had numerous carry-loops and cargo pockets on hips, legs, arms, and chest.
Tele volt karabinerekkel és tágas zsebekkel, csípőjén, lábán, karján, mellkasán.
EnglishI'm certain Wyatt Porter would issue you a per-mit to carry a concealed weapon.
Biztos vagyok benne, hogy Wyatt Porter bármikor kiadná az engedélyt egy fegyverre.
EnglishThe thing was as massive as the inflatable boat that would carry us to Shasht.
Olyan súlya volt, mint a felfújható csónaknak, ami Shashtra vitt volna bennünket.
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Ehelyett folytatni kell a munkát, mégpedig az eddig elért eredmények alapján.
EnglishI will call three winged creatures from the Iron Mountains, and they will carry us.
Idehívok három szárnyas teremtményt a Vashegyekből, és ők visznek oda bennünket.
EnglishFor another, she is pregnant again, and determined to carry the fetus to term.
Másodszor pedig ismét terhes, és elhatározta, hogy ki fogja hordani a magzatot.
EnglishAllowing Willie's drones to carry the fight, he slipped into astral perception.
Rábízta a harcot Willie robotjaira, maga pedig átcsúszott az asztrális térbe.
EnglishHis was the responsibility and his the hand that was needed to carry it out.
Bremené volt a felelősség és az övé volt a kéz, amellyel meg kellett valósítani.
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Ha nem vagyunk jelen, akkor nem számít a véleményünk, akkor nem bírunk befolyással.
EnglishWe do not have dispensaries built for hospitals which carry out transplants.
A szervátültetéseket végző kórházakhoz nem építettek utógondozó létesítményeket.
EnglishThe Commission immediately asked the ECDC to carry out a scientific assessment.
A Bizottság késedelem nélkül felkérte az ECDC-t a tudományos vizsgálat elvégzésére.
EnglishThey failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.
Elmulasztották az átvilágítást, amely pedig meglátásunk szerint előírás lett volna.
EnglishBest, certainly, not to say anything, lest he carry back with him some gossip.
Legjobb lesz, ha egy szót se szól, akkor az angol nem tálalhat föl holmi pletykát.
EnglishYou carry considerable political power, more than your confused brain realizes.
Jelentős politikai hatalommal rendelkezik, többel mint zavaros fejével hinné.
EnglishDisoriented, off balance, he sat and let the stairs carry him down into the darkness.
Egyensúlyát vesztve zavartan ült le, és hagyta, hogy a lépcső levigye a sötétbe.
EnglishVictory would carry its own affirmation of the righteousness of Lether and its ways.
A győzelem igazolná Lether jogrendszerének igazságosságát, életmódja helyességét.