"cacophony" Ungarisch Übersetzung

EN

"cacophony" auf Ungarisch

EN cacophony
volume_up
{Substantiv}

cacophony
The cacophony subsided, damping down into a heavy silence.
A kakofónia lassan alábbhagyott, és nehéz csönd következett utána.
This must be made clear, or else it just becomes a cacophony about the treaty.
Ezt egyértelművé kell tenni, máskülönben ez csak a Szerződéssel kapcsolatos kakofónia marad.
The cacophony issued from somewhere near the house.
A kakofónia valahonnan a ház közeléből hallatszott.
cacophony (auch: babel, discord, discordance)
volume_up
hangzavar {Subst.}
The lake was churning wildly, spray flying in all directions, and the voices were a maddening cacophony.
A tó vadul pezsgett, minden irányba repült a permet, tetőfokára hágott az idegtépő hangzavar.

Synonyme (Englisch) für "cacophony":

cacophony

Beispielsätze für "cacophony" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHeat rolled over him from the left, carrying with it a cacophony of inhuman shrieks.
Balról hőhullám rohanta meg, melynek hátán nem emberi sikolyok utaztak
EnglishThere was a long, low wail of anguish, a cacophony of voices lifting in despair.
A szorongás hosszú, elnyújtott jajgatását hallotta, kétségbeesetten felcsapó hangok kakofóniáját.
EnglishHe beat time with his pitch pipe, and horrible clattering cacophony drifted over ***.
hez nagy levegőt vett, hosszan ki akarta tartani, hogy legyen ideje írta Belbo a napot elérni.
EnglishOut of the cacophony of city noises, we heard the thin whine of sirens approaching.
Közeledő szirénák vékony visítása vált ki a város ricsajából.
EnglishSuessi never ceased to marvel that they made anything out of the cacophony at all.
Suessi sosem szűnt meg csodálkozni azon, hogyan tudnak a finek bármit is kihámozni ebből a hangzavarból.
EnglishAfter that cacophony of destruction, the silence was so profound, Bobby felt as if he had gone deaf.
A pusztítás e hangzavara után olyan mély csönd támadt, hogy Bobby úgy érezte, megsüketült.
EnglishAnd he could almost hear all of them together, drifting through the hotel and making a graceful cacophony.
Szinte hallotta az elegáns hangzavart, amint valamennyien együtt siklanak ide-oda a szállodában.
EnglishThe sudden muting of all noise, the outrageous cacophony of grunts as a thousand men died all at once.
Aztán hirtelen minden más hangot elnyomott az, ahogy több ezer ember egyszerre haldoklott és nyögött.
EnglishThings came crashing down in a cacophony that ended with a shriek.
Dolgokat vágtak valakihez, és visítás hallatszott.
EnglishThrough it came a cacophony of high squeakings and chitterings.
Odaátról kusza csicsergés, sivítozás hallatszott.
English[ Chuckles ] For with all this excess of public attention and cacophony of praise... there comes great responsibility.
A túláradó figyelem a közösség részéről a zajos sikerek ellenére... nagy felelősséggel jár.
EnglishBut a preternatural screech cut through the cacophony as in a blinding flash the vampire male burst into flames.
Ekkor alvilági rikácsolás hasított a hangzavarba, és a hím vámpír vakító villanással lángra lobbant.
EnglishThe steel band outdid itself with a wild burst of cacophony and a troupe of dancers came racing on to the floor.
A dobzenekar túltett önmagán, és a vadul felcsapó hangzavarban egy tánccsoport futott ki a parkettra.
EnglishThere followed an immediate cacophony of overlapping responses.
- A felszólítást válaszok zűrzavara követte.
EnglishFrom that unnerving cacophony, one might have thought the door of Hell itself lay in this high fastness and was open wide.
A rémületes kakofóniából az ember azt gondolhatta volna, hogy a pokol kapuját tárták szélesre.
EnglishHe felt the baking suns' heat on his brown cloak, he heard the cacophony of squeaking voices, the rumble of sandcrawler engines.
Het érezte a tűző nap erejét barna köpenyén, fülét karattyolás és motorzúgás zaja töltötte be.
EnglishThe cat-beasts came after her, their cacophony mounting in volume and disharmony the closer she got to the threshold.
A macskaszörnyek utánavetették magukat, egyre hangosabban és hamisabban nyávogva, ahogy közeledett az ajtóhoz.
EnglishFirst-the information I was receiving from amplified voices that had begun their cacophony in the air around the time I lay down to sleep.
Elsősorban az erősített hangok, amelyek akkortájt kezdtek el bömbölni, mikor aludni dőltem.
EnglishIf only to silence the cacophony of his thoughts.
EnglishMoments ago the control room had been filled with a cacophony of alarms and the sight of four fighter craft attacking the AT-AT.
Az előbb még riasztók visítottak, négy vadász támadott most csak az energiagenerátor halk zúgása hallatszott.