EN buffer
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

buffer (auch: check, limit, stop dog)
volume_up
ütköző {Subst.}
The withdrawal of the troops from the buffer zone was only a first step.
Az ütköző zónákból történt csapatkivonás csupán a legelső lépés volt.
Finally, Signora comisaria, the Presidents-in-Office of the Council stress that Russia's withdrawal from the buffer zone has been a success, and that this action was a positive sign.
Végezetül, Signora comisaria, a Tanács soros elnöke azt hangsúlyozza, hogy az ütköző zónákból történt orosz csapatkivonás siker, és pozitív tettként értékelendő.
buffer
buffer
volume_up
csiszoló {Subst.}
buffer
buffer
buffer
buffer

2. Chemie

buffer
ADJUST THE TEMPERATURE OF THE BUFFER SOLUTIONS ( 4.1 ) TO 20 *C AND CALIBRATE THE PH METER IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS .
A pufferoldat (4.1.) hőmérsékletét állítsuk 20 °C-ra, és a pH-mérőt hitelesítsük be a gyártó utasításainak megfelelően.

3. Automobil

buffer (auch: bumper)
Oké, ha még egyszer kimondod azt a szót, hogy lökhárító...
Holmi emberi lökhárító voltam?
Nem is kell neki dadus, csak egy lökhárító!

4. Britisches Englisch, Slang

buffer (auch: cuss)
volume_up
fickó {Subst.}
buffer (auch: old buffer)

5. Britisches Englisch

buffer (auch: old buffer)
buffer

Beispielsätze für "buffer" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOil is a protective buffer against condemnations of violations of democracy.
Az olaj remek védőpajzs a demokrácia szabályainak megszegését követő rosszallás ellen.
English29 ml of solution A + 71 ml of solution B give a buffer of 0 71 M sodium phosphate at pH 6 74.
29 ml A oldat + 71 ml B oldat 0,71 M-os nátriumfoszfát puffert ad 6,4-es pH- n.
EnglishOne breast was wholly exposed now, leaning on the bar's leather buffer.
Az egyik melle már egészen kilátszott; a bőrhuzatos bárpulton feküdt.
EnglishWhat if it was a security patch for a buffer overflow exploit, of which Windows has not some, [but] several?
Egy puffertúlcsordulásos betörési lehetőségé, amiből a Windowsban nem kevés van.
EnglishEven with his hand as a buffer, he felt the pressure on the garotte squeezing off his air.
Hiába volt előtte lökhárítóként a keze, Saul érezte: a torkát szorító garotte elakasztja a lélegzetét.
EnglishCommonly referred to as the borderlands, it served as a buffer zone fronting the southern boundaries of the Northland.
Ez az általában határvidéknek nevezett térség ütközőzónának számított Északföld határain.
EnglishA buffer between the Romulan Empire and the Federation.
Senki földje a Romulán Birodalom és a Föderáció közt.
EnglishA solicitous buffer valet helped him off with his coat.
Egy inas féltő gonddal lesegítette róla a kabátot.
EnglishBehind him, the soft drone of the floor-buffer recommenced.
ajd hallotta, hogy a kefélőgép megindul újra.
EnglishMy report therefore had a substantial buffer.
Jelentésem ennélfogva számottevő tartalékkal rendelkezett.
EnglishYes, we do need a unified asylum procedure and we also need to help the buffer states on the basis of solidarity.
Van egy egységes menekültügyi eljárásunk, és a szolidaritás alapján az ütközőállamokat is segítenünk kell.
EnglishThe soft drone of the buffer made him feel sleepy.
A padlókefélőgép lassú döngése elálmosította.
EnglishEnter the size of the data buffer for the database.
Írja be a adatbázis adatpufferének méretét.
EnglishIn addition, the result achieved in relation to the establishment of buffer zones adjacent to waterways has been moderated.
Ezenkívül a vízi utak melletti pufferzónák létrehozásával kapcsolatban elért eredmények is mérsékeltebbek.
EnglishIncreasing your sound buffer might also help.
Segíthet a hangpuffer nagyobbra választása is.
EnglishThe buffer zone will not hurt our interests.
Nem hiszem, hogy ez nekünk jelentene hátrányt.
EnglishThere seems to be a buffer somewhere between the conscious and the subconscious, and one hell of a bluenose lives in there.
Mintha valahol a tudat és a tudatalatti között volna egy szelep, amelyet egy nagyon finnyás erkölcscsősz igazgat.
EnglishUnlike other areas in Europe, it is impossible to work with buffer zones prescribed by Europe along all water courses.
Ellentétben Európa más területeivel, a vízfolyások mentén itt nem lehet kialakítani az Európa által előírt pufferzónákat.
EnglishManual writing buffer size
Az átmeneti tároló méretének kézi beállítása
EnglishChaddy's supreme achievement had always been to be there, at hand, the faithful buffer, quick to render assistance when assistance was needed.
Chaddy legfőbb érdeme az, hogy mindig kéznél van, a segítségére mindig lehet számítani, támasz minden bajban.