"brilliant" Ungarisch Übersetzung

EN

"brilliant" auf Ungarisch

EN brilliant
volume_up
{Adjektiv}

brilliant (auch: ablaze, beamy, blazing, bright)
European creativity is supported by Europe's brilliant cultural tradition.
Európa kreativitását pedig segítik a földrész ragyogó kulturális hagyományai.
Listen to the brilliant ensemble playing... of Banks, Collins and Rutherford.
Hallgassátok csak Banks, Collins és Rutherford ragyogó együttesét!
A million finches soared, the brilliant sun flitting on their tiny outstretched wings.
Egymillió pintyőke csapkodott parányi szárnyával, amelyek visszaverték a ragyogó napfényt.
brilliant (auch: ingenious, inspired)
There are moments when losing your Queen is a brilliant thing to do.
Vannak pillanatok, amikor a királynő elvesztése egy zseniális lépés.
The Angola scam was absolutely brilliant because its victims couldn't complain.
A zsarolási trükk zseniális, nem kell attól tartani, hogy az áldozatok panaszt tesznek.
I had dreams that Tommy would someday become a brilliant scholar and, who knows, maybe even a brilliant painter.
Arról álmodtam, hogy zseniális tudós, vagy ki tudja, akár még zseniális festő is lehet belőle.
brilliant
It's brilliant, brilliant, brilliant, I tell you!
Brilliáns, brillián, brilliáns, azt mondom!
You've seen brilliant people devise computer viruses that bring down whole systems.
Brilliáns emberek számítógépes vírusokat írnak amelyek tönkretesznek számítógépes rendszereket.
It was through your brilliant detective work... you cost me the life of my wife.
A maga brilliáns detektív munkája... a feleségem az életével fizetett érte.
brilliant (auch: delicate, delightful, divine, fine)
He hit upon the brilliant idea of making Mrs. Lorrimer the scapegoat for the party.
Ekkor támadt az a pompás ötlete, hogy Mrs. Lorrimert megteszi bűnbaknak.
They saw Sir Roger and his brilliant companions gallop down their sedate avenues.
Kíváncsi szemek kísérték Sir Rogert és pompás kíséretét, amint végigügetett a széles sugárúton.
Sugárzóan pompás, ragyogó nap volt.

Synonyme (Englisch) für "brilliant":

brilliant

Beispielsätze für "brilliant" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBrilliant sunshine flooded through the opening, forcing her to squint painfully.
Csak akkor menekülhetne meg a végzetes ítélettől, ha saját kezűleg ölné meg Samet.
EnglishLight blazed from within, so brilliant that Bremen was forced to shield his eyes.
Olyan vakító fény tört ki belőle, hogy Bremennek el kellett takarnia a szemét.
EnglishThe apex was playing badly, true, but Gurgeh was off-handedly brilliant anyway.
Az is igaz, hogy a csúcsnemű rosszul játszott, Gurgeh viszont könnyedén felülmúlta.
EnglishI would fool everyone with my brilliant interpretation of a Nazi, inside and out.
Mindenkit megtéveszthetek, olyan ragyogóan játszom majd kívül-belül a nácit.
EnglishAvery walked to the balcony in a pair of brilliant orange-and-yellow flowered shorts.
Avery rikító, narancssárga virágokkal díszített sortban sétált ki az erkélyre.
EnglishWe all are, and I know that maybe it won't be brilliant, but we'll forgive each other.
Mi is, de tudom, hogy talán nem lesz tökéletes,...de majd megbocsátunk egymásnak.
EnglishAn exceptionally brilliant flash of lightning briefly trans-formed the night into day.
Ekkor egy fényes villám hasította ketté az égboltot, és világította be a tájat.
EnglishBut she could hear the thunder and see the brilliant flashes of light-ning.
Csupán a dörgést hallotta, és a láthatatlan esőcseppek koppanását az ablakon.
EnglishThe retort was a swift and brilliant sketch of Kim's pedigree for three generations.
A visszavágás Kim családfájának három nemzedékéig terjedő gyors és fényes rajza volt.
EnglishLances of brilliant energy shot down to the placid surface of the small moon below.
Villámok cikáztak át az égen, amint a sugárágyúk lőni kezdték a dzsungelt.
EnglishThe moon was veiled by clouds, then free again and brilliant and beautiful.
Felhőkbe burkolózott a hold, aztán levetette fátyolát, szépségesen ragyogott megint.
EnglishEven the most brilliant of people, Moore realized, could be limited in their thinking.
Még a legragyogóbb elme is, döbbent rá Moore, egy idő után óhatatlanul pályára áll.
EnglishBees sang in the tangle of brilliant green leaves beneath the peeling cornices.
Méhek daloltak a fénylő zöld levelek szövevényében, a málladozó csatornapárkányok alatt.
EnglishAcross the span of the Mermidon flew birds in brilliant bursts of sound and color.
Kiáltozó, színpompás madarak cikáztak a folyó fölött, vadvirágoktól illatozott a levegő.
EnglishRowan's only real boyfriend during her teen-age years was also brilliant and reclusive.
Akár véletlen volt, akár nem, Rowan ettől kezdve nem nyilvánította ki a képességét.
EnglishUnder the brilliant overhead lights, the wounded man's face was so pale it looked purple.
A vakító ragyogásban a sebesült arca olyan sápadt volt, hogy lilának látszott.
EnglishThis brilliant love advice comes from one who loves to play games with men.
Két csodás szerelmi tanács egy olyan lánytól, aki csak játszik a pasikkal.
EnglishHe was good-looking, athletic-looking, a man's man with a brilliant mind and a lean body.
Jó megjelenésű, kisportolt férfiember volt, briliáns aggyal és szikár testtel.
EnglishThe world opened up, warm and wondrous under a heaven of brilliant stars.
Kitárult a világ, melegen, csodálatosan nyúlt el a tündöklő csillagok alatt.
EnglishMitch gazed across the 500 . brilliant ocean and thought about Lamar and Kay Quin.
Mitch a csillogó tengerre bámult, miközben Lamar és Kay Quinre gondolt.