"brilliance" Ungarisch Übersetzung

EN

"brilliance" auf Ungarisch

EN brilliance
volume_up
{Substantiv}

brilliance (auch: blaze, brightness, brilliancy, glare)
volume_up
ragyogás {Subst.}
Lances of lightning, of cold flame and searing brilliance, leaped toward it, struck—and splintered and died.
Villámdárdák sokasága, hideg tűz, izzó ragyogás lövellt kezükből, ám a kör peremén minden fény kihunyt.
Realizing the danger, they sum- moned their own deadly fire, a wicked green brilliance they launched at him with deadly efficiency.
Felismerték a veszélyt, ők is belobbantották halálos tüzüket, gonosz, zöld ragyogás csapott le Tayra halálos hatékonysággal.
A TED konferencián túlsúlyban van az éleselméjűség.
brilliance (auch: brightness, brilliancy, gleam, luminosity)
A spot of subdued brilliance had appeared, held by unseen hands a brilliance that shed no glow around it.
Láthatatlan kezében tompa fényű folt gyúlt ki, olyan fényesség, mely ragyogást egyáltalán nem árasztott.
A fényesség elhalványult.
brilliance (auch: brilliancy)

Synonyme (Englisch) für "brilliance":

brilliance

Beispielsätze für "brilliance" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe many lights burned weakly, brilliance sapped by the calm blue vastness of the sky.
A sok lámpa gyengén világított, de ragyogásukat aláásta az ég határtalan kéksége.
EnglishAlready her skin began to glisten, to have that brilliance that Claudia and I shared.
Bőre azzal a fénnyel kezdett ragyogni, mint a mienk az enyém és Claudiáé.
EnglishDespite the brilliance of the day, Kessler knew that the water would be numbingly cold.
Bár ragyogóan sütött a nap, Kessler tudta, hogy a víz bénítóan hideg lehet.
EnglishTom thought he momentarily saw stars through that wavering brilliance.
Tom egy pillanatra mintha csillagokat vélt volna látni a remegő ragyogásban.
EnglishThere was a blinding brilliance as the Coronal's lightshock wave took effect.
Vakító csillogás támadt, ahogy az Uralkodó fényrobbanása életre kelt.
EnglishWhat in the name of the gods could I say to him about the brilliance of this work?
De az istenekre, mit mondhattam volna ennek a képnek a ragyogásáról?
EnglishYwain was all brilliance and fire and passion, a rose with blood-red petals.
Ywain csupa villódzás volt, tűz és szenvedély, vérvörös szirmú rózsa.
EnglishTommy said gravely: It will attain its former brilliance now we're back in it.
De most, hogy mi itt vagyunk, megint visszanyeri majd régi fényét.
EnglishHe passed the trial, of course, and went on to brilliance at both statecraft and mathematics.
Átment a vizsgán, és folytatta a briliáns elméletek és egyenletek gyártását.
EnglishMoki screamed as the cutting torch on the pilot's harness exploded into laser-blue brilliance.
Moki sikoltott, amikor a pilóta hámjának vágófáklyája vakító-kéken felizzott.
EnglishFor all his biochemical brilliance, David Kennessy was clueless.
David Kennessy biokémikusnak briliáns volt, egyébiránt tökkelütött barom.
EnglishThe gold of the crucifix still shone with the brilliance of eternal faith.
A kereszt aranya most is a halhatatlan hit fényével csillogott.
EnglishHe played with all possible hypocrisy and brilliance, in the frenzied expectation of a tip.
A lehető legnagyobb képmutatással és virtuozitással játszott, a borravaló eszelős reményében.
EnglishThe Emperor himself had commented upon his brilliance and impeccable service.
Az uralkodó személyesen is elismerte briliáns képességeit.
EnglishThe lightning, great sheets and lances of brilliance, flared and cracked above and around the machine.
A villámlás tündökletes nagy síkok és dárdák képében csapkodott a gép körül.
EnglishI can't say that I reacted to the situation with any brilliance.
Nem állíthatom, hogy különösebben remekeltem volna első reagálásommal.
EnglishThat sun had heat as well as brilliance - he could feel it on his face and hands as he sat here.
A napnak nemcsak fénye volt, de már melege is az ablaknál ülve Paul érezte arcán és kezén.
EnglishInstantly, a fountain of brilliance sparkled into the house, followed by the guests.
Tündöklő fény áradt a szobába, felragyogott az egész ház.
EnglishHe was shaking his head, and she saw the brilliance of tears on his cheeks.
A fiú a fejét rázta, Lyra látta, könnytől csillog az arca.
EnglishSleep enveloped him like the swathing mirages that were wrestling with the brilliance of the lagoon.
Elálmosodott a lagúna szemkápráztató fényében, amely száz délibábot göngyölt ki magából.