"boon" Ungarisch Übersetzung

EN

"boon" auf Ungarisch

volume_up
boon {Subst.}

EN boon
volume_up
{Substantiv}

volume_up
adomány {Subst.}
boon (auch: benefit, mercy)
. - (DE) Mr President, Mr Vice-President of the Commission, ladies and gentlemen, the Internet is a great boon.
. - (DE) Elnök úr, a Bizottság alelnöke, hölgyeim és uraim, az internet nagy jótétemény.
boon
volume_up
áldás {Subst.} [übertr.]
As we grow older it's eternity that is our boon.
Ahogy öregszünk, az örökkévalóság lesz az áldás.

Synonyme (Englisch) für "boon":

boon
English

Beispielsätze für "boon" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOn the contrary, the trouble we were going to have about Sam would be with Boon.
Egy kis kalamajka azonban mégis támadt Sam miatt, de nem Ned rendezte, hanem Boon.
EnglishWe got in and started, me in front with Boon and the rest of them in the back.
Beszálltunk, és útnak indultunk, én elöl ültem Boon mellett, a többiek meg hátul.
EnglishWe—Father and I and Boon—went out down the stairs, to the Street.
Azzal hármasban apám, Boon meg én lementünk a lépcsőn, és kiléptünk az utcára.
EnglishBut she couldn't be my teacher and boon companion anymore, it was simply impossible.
De hát így nem lehetett tovább tanítóm és pajtásom, egyszerűen lehetetlen volt.
EnglishSlowly Boon took something from his pocket and put it into Grandfather's hand.
Boon lassú mozdulattal kivett valamit a zsebéből, és nagyapa markába nyomta.
EnglishBut that's what I would have liked to believe: that Boon simply licked me.
Én azonban mégis szerettem volna azt hinni, hogy tulajdonképpen Boon győzött le.
EnglishSedjar Boon held Hari's other arm as the Commissioners departed from the bench.
Amikor Chen eltávolodott az emelvénytől, Sedjar Boon megfogta Hari karját.
EnglishYou never bought a garment of clothes or shoes or a hat neither in your life, Boon said.
Soha életedben nem vettél még egy ruhát, cipőt vagy kalapot! vágott vissza Boon.
EnglishSo Boon beat me in fair battle, using, as a gentleman should and would, gloves.
Boon tehát becsületes párviadalban, sőt: úriemberhez illően, kesztyűs kézzel győzött le.
EnglishWe ran, following Boon, through the kitchen and out onto the back gallery.
Felugrottunk, és Boonnal az élen keresztülrohantunk a konyhán, ki a hátsó tornácra.
EnglishWhen should I make my wants known, and when will the boon be granted?”
Mikor mondhatom el, mit szeretnék szolgálataimért cserébe, és mikor kapom meg ezeket?
EnglishBecause maybe Boon wasn't a banker nor even a very good trader either.
Szentigaz, hogy Boon nem volt bankár, s talán még kereskedőnek se vált volna be.
EnglishAnd Boon and Ned hadn't quit, or they wouldn't be where they were right now.
És Boon meg Ned nem is adta fel a harcot, különben nem került volna oda, ahova került.
EnglishYou brought me a half a jug of rotgut, mainly lye and red pepper, Boon said.
Fél gallon bundapálinkát hoztál, tiszta lúg meg pirospaprika felelte Boon.
EnglishOr has the boon of madness come at last to dim my sight of the world?
Vagy eljött végre az áldásos őrület, hogy elhomályosítsa látásom elől a világot?
EnglishBoon Hogganbeck's done broke that thing and is somewhere trying to fix it.
Boon Hogganbeck úgyis tönkretette azt a vacakot, s most próbálja megjavítani valahol.
EnglishMr Ballott told Boon to telephone him when Ludus came in, and went home.
Mr. Ballott meghagyta Boonnak, hogy ha Ludus megérkezett, hívja fel, azzal hazament.
EnglishThen Grandfather bought that automobile and Boon found his soul's mate.
Aztán nagyapa megvette az autót, és Boon megtalálta benne a neki való társat.
EnglishWe shall go as a little group of boon companions, declared Dame Corcas.
- Olyanok leszünk, mint egy csapat víg cimbora! - tette hozzá Corcas asszony.
EnglishBoon touched his arm, gave him a confident smile, and left with Avakim.
Boon megérintette a karját, biztatóan rámosolyogott, majd Avakimmel együtt elvonult.