EN blinding
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

blinding

2. Bauwesen

blinding
blinding

Synonyme (Englisch) für "blinding":

blinding
blind

Beispielsätze für "blinding" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn a blinding sheet, mingled with hail, it drove against the cliff, bitter cold.
Ömlött vakítóan, jéggel keverve, keserves hidegen, csak úgy verte a sziklát.
EnglishThe glare grew blinding around him, and something took hold of his Nunciate arm.
A ragyogás vakítóvá erősödött körülötte, és valami megragadta Nunció-érintette karját.
EnglishThe darkness that enclosed him was without qualification; expert only in blinding him.
Az őt körülölelő sötétség mást sem kínált neki, csak a vakság megtapasztalását.
EnglishBlood ran down into Wil's eyes, blinding him further, and he muttered in anger.
Vér csurgott a mérgesen motyogó Wil szemébe, amitől még rosszabbul látott.
EnglishThe light was blinding white and the cold, thin air rasped the back of his throat.
Az összefügg hótakaró elvakította, a csíps hegyi leveg kaparta a torkát.
EnglishOnce more Jack led them along by the suck and heave of the blinding sea.
Jack újra átvette a vezetést a vakítóan csillogó, ki-be lélegző óceán mentén.
EnglishIn '79 he was sent away to Juniper Hill for raping and blinding a six-year-old boy.
79-ben beutalták Juniper Hillbe, amiért megerőszakolt és megvakított egy hatéves kisfiút.
EnglishIn the blinding blackdamp, unseen sinuosities of fire uncoiled like snakes.
A mindent eltakaró füsthomályban a tűz tekergő kígyóként terjedt tovább.
EnglishIt steered amid the blinding, darting lights, courting destruction at every instant.
A villámok vakítóan ragyogtak, és bármelyik pillanatban belecsaphattak.
EnglishHe felt a blinding pain in his left shoulder, followed by a strange numbness.
Iszonyú fájdalmat, majd furcsa dermedtséget érzett a bal vállában.
EnglishThey shielded us from the Andalusian wage mage, blinding her eyes and ears to our presence.
Elzártak minket az Andalusian bérmágustól, hogy ne lássa és ne hallja, hogy itt vagyunk.
EnglishFractal tentacles spread through the networks with blinding speed, penetrating.
Megnyílt előtte egy táj; olyan volt, akár egy hívogató anyaöl.
EnglishHis anger and guilt were nearly blinding to me with this blood drinker's vision.
Vérivói látásomat szinte elvakította dühe és lelkifurdalása.
EnglishHe reacted with blinding speed, snatching a blaster from the holster at his side.
De a katona bizonyára felfigyelt a lombok különös mozgására.
EnglishA glare of lights struck the little mirror above her, blinding her.
Fehéren izzó fények csaptak bele a kis tükörbe a szélvédő közepén, elvakítva Kleopátrát.
EnglishI have a blinding headache, freezing cold and my right leg looks like Swiss cheese.
Hasogat a fejem, megfagyok, a jobb lábam, mint a svájci sajt.
EnglishEverything was bright and blinding blue wherever she looked was the whole world alive with magic?
Minden fényes volt és vakítóan kék amerre csak nézett... az egész világ a mágiától él?
EnglishThe radiance coming from Laeral's hands flared to almost blinding brightness.
A Laeral tenyeréből sütő fény szinte már vakítóvá erősödött.
EnglishSeemingly endless boredom, instants of blinding terror... endless boredom again.
Végtelen unalom, néhány pillanatnyi szívszorító rémülettel megspékelve... aztán megint a végtelen unalom.
EnglishNo wind cutting his face, no glare of the Pacific coast sky blinding him.
A Philip utcát választotta, hogy kisétáljon az Ír Csatornához.