"blatantly" Ungarisch Übersetzung

EN

"blatantly" auf Ungarisch

EN blatantly
volume_up
{Adjektiv}

blatantly
volume_up
leplezetlen {Adj.} (ellenszegülés)

Synonyme (Englisch) für "blatant":

blatant

Beispielsätze für "blatantly" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBesides, to walk out before the memorial service would be blatantly disrespectful.
Mellesleg vérlázító kegyeletsértés lenne, ha lelépnénk a megemlékezés előtt.
EnglishThe European Union cannot stand by while fundamental freedoms are being blatantly violated.
Az Európai Unió nem nézheti tétlenül az alapvető szabadságok ilyen durva megsértését.
EnglishCurrently, the system is operating in a way that is blatantly unfair for both farmers and consumers.
A jelenlegi rendszer nyilvánvalóan igazságtalan mind a termelők, mind a fogyasztók szempontjából.
English(EL) Mr President, I believe that we have blatantly infringed the Rules of Procedure of the European Parliament.
(EL) Elnök úr, véleményem szerint durván megszegtük az Európai Parlament eljárási szabályzatát.
EnglishHe hated the stale, beery place, and the sights, sounds, smells, all so blatantly and offensively male.
Utálta az áporodott, szeszgőzös helyet, a látványát, a hangjait, a szagát, harsány és közönséges férfiasságát.
English'It's possible to misuse funds that blatantly?
- Lehet ennyire nyíltan hazardírozni a pénzzel?
EnglishShe wondered how they would handle it: subtly with freighters, or blatantly with Imperial Star Destroyers.
Shada eltűnődött, hogyan fogják mindezt megoldani: óvatosan, teherhajókkal, vagy nagyképűen, birodalmi csillagrombolókkal.
EnglishIt shocked her at a very fundamental level that anyone could defy her state-issued authority so blatantly.
A nőt valósággal sokként érte, hogy akadt valaki, aki ilyen durván meg meri kérdőjelezni az állam által ráruházott hatalmat.
EnglishIt was a beautiful job, small and sleek and streamlined and blatantly different from anything that'd ever been built.
Gyönyörű munka volt, kicsi és fényes, áramvonalas, és szembetűnően különbözött minden mástól, amit eddig építettek.
EnglishShe's so blatantly and arrogantly careless!
Olyan ordítóan és dölyfösen vigyázatlan!
EnglishParagraph 16 blatantly contradicts the fundamental principle of equal conditions for competition on the single market.
A 16. bekezdés szemérmetlenül ellentmond annak az elvnek, hogy az egységes piacon egyenlő feltételeket kell biztosítani.
EnglishThe airlines have blatantly exploited this in the current situation: the crisis, plus bad winter weather conditions.
A légitársaságok otromba módon kihasználták ezt a jelenlegi helyzetben: a válság idején és a rossz téli időjárási körülmények között.
EnglishThe moratorium on youth executions, decreed by Iran's Chief Judiciary, is blatantly and repeatedly violated by his own judges.
A fiatalkorúak kivégzésének haladékát, amelyet Irán főbírósága rendelt el, a saját bíróik nyilvánvalóan és ismételten megszegik.
EnglishGornon refused to be more specific, but their flight path inward Sirius Sector made it blatantly evident to Hari where they must be heading.
Gornon ennél többet nem volt hajlandó elárulni, ám abból, hogy a Szíriusz Szektor felé tartottak, Hari kitalálta, mi a céljuk.
EnglishBefore the election, the political dialogue in our society had only just begun, but you blatantly nipped it in the bud straightaway.
A választások előtt, társadalmunkban épp, hogy megindult a politikai párbeszéd, de Ön szemérmetlenül, azonnal csírájában elfojtotta azt.
EnglishThe moratorium decreed by Iran's Chief Judiciary, Ayatollah Shahroudi, on youth executions is blatantly violated by his own judges.
Az Irán főbírája, Ayatollah Shahroudi által a fiatalok kivégzésére vonatkozó moratóriumban foglaltakat a saját bírái arcátlanul megszegik.
EnglishThis double-edged feeling is reinforced by the fact that many Commissioners-designate blatantly played up to the European Parliament during the hearings.
Ezt a kettős érzést az is fokozza, hogy néhány biztosjelölt bolondot csinált az Európai Parlamentből a meghallgatások során.
English(FI) Mr President, Commissioner, Iran's current administration blatantly violates human rights and tramples on the fundamental rights of its citizens.
Elnök úr, biztos asszony, Irán jelenlegi kormánya nyíltan megsérti az emberi jogokat, és sárba tiporja polgárai alapvető jogait.
EnglishYou had better be aware that those who have blatantly infringed national sovereignty not only cause damage to Hungary, but to all of Europe.
Jobb, ha tudjuk, hogy akik ma otromba módon belegázoltak a nemzeti szuverenitásba, nem Magyarországnak, hanem egész Európának okoztak kárt.
EnglishHe stared blatantly at the faces of the drivers in the cars they overtook, guessing occupations, or trying to catch the eyes of the women.
Ha megelőztek egy autót, Marty kihívóan a sofőr arcába bámult, és megpróbálta kitalálni a foglalkozását vagy elkapni az autóban ülő nők pillantását.