"benefit" Ungarisch Übersetzung

EN

"benefit" auf Ungarisch

EN benefit
volume_up
{Substantiv}

benefit (auch: account, avail, gain, good)
volume_up
haszon {Subst.}
Establishment of an appropriate cost-benefit balance requires a reduction in costs.
A megfelelő költség-haszon egyensúly megteremtéséhez költségcsökkentésre van szükség.
This leads to a cost-benefit imbalance with regard to application of the standards.
Ez a szabványok alkalmazása tekintetében a költség-haszon egyensúly hiányához vezet.
In order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
A megfelelő költség-haszon egyensúly eléréséhez pedig csökkenteni kell a költségeket.
benefit (auch: advantage, asset, gain, profit)
volume_up
előny {Subst.}
I would not like to see this benefit for SMEs have an impact on purchase prices.
Nem szeretném, ha ez a kkv-knak juttatott előny befolyásolná a vételárakat.
It is completely justified to speak up for the benefit gained.
Teljesen indokolt, hogy szót emeljünk a megszerzett előny mellett.
This regulation also promises to create another type of benefit.
Ez a rendelet másfajta előny megteremtését is ígéri.
benefit (auch: boon, mercy)
To kill a man was surely to grant him an immeasurable benefit.
Valakit megölni feltétlenül mérhetetlen jótétemény.
Ez egy hatalmas jótétemény.
His mother would approve of killing Frank, for Frank had betrayed the family; his death would benefit the family.
Anyja megengedné, hogy megölje Franket, mert Frank elárulta a családot, és halála jótétemény volna a többiek számára.

Synonyme (Englisch) für "benefit":

benefit

Beispielsätze für "benefit" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishGreat Benefit has made the remarkable leap from zero to seventy-five thousand.
A Great Benefit figyelemre méltóan nagy lépést tett a nullától a hetvenötezerig.
EnglishThey are beneficial to wine producers, but most of all they benefit consumers.
Hasznosak a bortermelők számára, de mindenekelőtt a fogyasztók javát szolgálják.
EnglishThe smuggling was for the benefit of wealthy people, and was therefore connived at.
A csempészésből a gazdagok húztak hasznot, ezért a hatóság szemet hunyt felette.
EnglishOur farmers' benefit payments should therefore be increased along these lines.
A gazdálkodóinknak biztosított támogatások kifizetését is ehhez kell igazítanunk.
EnglishAs you know, the SEPA does not benefit from a pan-European system of governance.
Mint tudják, a SEPA nem részesül a páneurópai irányítási rendszer előnyeiből.
EnglishOnce more a murder is announced--for the benefit and enjoyment of Miss Marple.
Amit megint csak, kizárólag az ő kedvéért és az ő szórakoztatására követtek el.
EnglishThere is one final question: who will be able to benefit from these data and how?
Van még egy utolsó kérdés: kinek a számára hasznosak ezek az adatok és miként?
EnglishThese would benefit not only consumers but also the service providers themselves.
Ez nem csak a fogyasztóknak válna hasznára, de maguknak a szolgáltatóknak is.
EnglishMy primary concern is for usefully employed individuals, not benefit tourists.
Elsősorban a hasznos munkavállalók, és nem a juttatási turisták miatt aggódom.
EnglishThe majority represent projects which in fact are of no particularly great benefit.
A nagy többségük olyan projekt, amely valójában nem hoz jelentősebb eredményt.
EnglishSome Member States will benefit earlier than others from the European system.
Néhány tagállam előbb élvezheti majd az európai rendszer előnyeit, mint mások.
EnglishThe unemployment benefit paid to women in 2007 was 21.1% less than that paid to men.
2007-ben a nők munkanélküli ellátása 21,1%-kal kevesebb volt, mint a férfiaké.
EnglishIt means a tangible benefit provided by the Union to citizens in their daily lives.
Ez jelenti ma a polgároknak az Unió kézzelfogható előnyét a mindennapjaikban.
EnglishBut then also many people on the far right who seem to benefit from propaganda.
De aztán sokan vannak a jobb szélén, akik feltehetően propaganda áldozatai.
EnglishHis client was sexually involved with several of her bosses at Great Benefit.
Ügyfelének több főnökével is viszonya volt, míg a Great Benefitnél dolgozott.
EnglishTheir work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.
Az ő munkájuk is olyan hasznos a gazdaság számára, mint az alkalmazottaké.
EnglishDRUMMOND'S NEXT WITNESS is another nonem-ployee of Great Benefit, but just barely.
Drummond következő tanúja szintén nem Great Benefit-alkalmazott, bár csak éppen hogy.
EnglishHowever, we also believe that a proposal should not benefit one side only.
Úgy véljük azonban, hogy a javaslatnak nem csak az egyik oldalnak kell kedveznie.
EnglishThey are of no benefit to anyone, nor do they resolve fundamental, structural problems.
Senkinek nem használnak, és az alapvető strukturális problémákat sem oldják meg.
EnglishI watch his team and the boys from Great Benefit, and it's a scared bunch.
Nézem a munkatársait és a fiúkat, akik a Great Benefit képviseletében vannak itt.