"believer" Ungarisch Übersetzung

EN

"believer" auf Ungarisch

HU

EN believer
volume_up
{Substantiv}

believer
volume_up
hívő {Subst.}
The prophet wanted every believer to be able to read the Koran for themselves."
A Próféta azt akarta, hogy minden hívő saját maga tudja olvasni a Koránt."
Gordon, in those days still a believer, used actually to pray that his parents wouldnt come down to school.
Akkoriban még hívő lélek volt, imádkozott tehát, bár ne jönnének el a szülei.
Foster hívő volt, de nem mániákus.

Synonyme (Englisch) für "believer":

believer

Beispielsätze für "believer" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishShe was a true believer in Murphy's Law: If anything can go wrong, it will.
Õszintén hitt Murphy első törvényében: Ha valami el tud romlani, az el is romlik.
EnglishKenny Truckenmiller was only a special kind of moron: a true believer who was also a thug.
Kenny Truckenmiller éppen csak megveszekedettebb volt a más hozzá hasonlóknál.
EnglishWhen a true believer loses the faith, the reversed fanaticism goes to strange extremes.
Mikor egy igazhívőő elveszíti a hitét, a fordított fanatizmus az ellenkezőő végletbe csap.
EnglishBut I was a firm believer that those we make ourselves will always despise us for it.
Ám én feltétlenül hiszem, hogy azok, akiket magunknak alkotunk, okvetlenül meggyűlölnek érte.
EnglishBy the time I was seven, she had made a believer out of me.
Hétéves koromra már én is szilárdan hittem benne, hogy úgy lesz, ahogy ő szeretné.
EnglishIt may pain her, but I have always been a believer in truth.
Lehet, hogy fájdalmat okoz majd neki, de én mindig az igazság híve voltam.
EnglishAfter that I became a cautious believer in capitalistic democracy again.
Ezután ismét óvatos híve lettem a kapitalista demokráciának.
EnglishBendini was a great believer in secrecy, and he taught us well.
Mr. Bendini őszintén hitt a titoktartásban, és jó tanárunk volt.
English'I wouldn't put it quite that way, Mr Beaumont, but I believer exploratory surgery is called for, yes.'
Én nem így fejezném ki magam Mr. Beaumont, de azt hiszem, egy feltáró műtétre valóban szükség van.
EnglishShe was such a true believer in how life could be enriched by children.
Szentül hiszi, hogy a gyerek az élet értelme.
EnglishI am a firm believer in emissions rights trading and am in principle not against a carbon dioxide tax.
Határozott híve vagyok a kibocsátási jogok kereskedelmének, és elvileg nem ellenzem a szén-dioxid-adót.
EnglishThe Commissioner himself is one such believer in the free market.
Biztos úr pedig egyike a szabadpiacban hívőknek.
Englishto a god effected a metamorphosis in the believer so gradual that the believer himself couldn't see it.
Ekkor értette meg, hogy a hit annyira megváltoztatja az embert, hogy az észre sem veszi, mi történik vele.
EnglishHis beloved Petra, comrade, lover, wife, believer.
Elvették mindenét, ami jelentett valamit számára az életben.
EnglishJilly, too, was a believer, but she'd never made a novena in the hope of petitioning for a merciful exemption from gluteus muchomega.
Tizenhárom éves korában két napig ő is megpróbálkozott a bulimiával, aztán úgy döntött,
English'I'm a firm believer in democracy,' he said, 'and you folks can do what you want, but I'm heading north now.
- Szilárdan hiszek a demokráciában - mondta -, és ti, emberek, azt tesztek, amit akartok, de én északnak indulok.
EnglishI'm a big believer in that, but-- but not while I'm working... because I never like to mix business with pleasure.
Én hiszek ebben, de... de nem munka közben, ...mert soha nem szerettem összekeverni a munkát a szórakozással.
EnglishShe was a great believer in eye contact.
És a jelek szerint nagy híve volt a szemkontaktusnak.
EnglishThey occasionally have to grab a believer overcome by his proximity to the head priest, that sort of thing.
Alkalmanként galléron ragadnak egy túlontúl fellelkesült hívőt, aki a kelleténél közelebb nyomult a pápához, de ez minden.
EnglishWas this strange creature a believer in these things?