"authorization" Ungarisch Übersetzung

EN

"authorization" auf Ungarisch

volume_up
author {Subst.}

EN authorization
volume_up
{Substantiv}

authorization (auch: grant, licensing, authorisation)
authorization (auch: authority, license, warrant, mandate)
- Felhatalmazás nél...
authorization (auch: authority, commission, proxy, warrant)

Synonyme (Englisch) für "authorization":

authorization
author

Beispielsätze für "authorization" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOkay, I'll call Washington for authorization to get some aviators on the team.
- Oké, felhívom Washingtont, hogy hagyjanak jóvá néhány pilótát az osztag mellé.
EnglishBoth exits blocked, no movement onto the turnpike without authorization.
Elzárta a kijáratokat, így senki sem mozoghat az országúton az engedélye nélkül.
EnglishI can't open fire on an aircraft without identification and authorization!
Nem nyithatok tüzet egy repülőgépre azonosítás és engedély nélkül!
English'Captain Rosselli, you have my authorization for the aircraft to engage and destroy the submarine.'
- Rosselli kapitány, engedélyt adok a szovjet tengeralattjáró megsemmisítésére.
English'Here's your authorization, buck, all signed and filed in triplicate.
- Itt a felsőbb parancsod, haver, háromszorosan aláírva, hitelesítve.
EnglishIf they receive the second authorization, they finish their final refueling and head over the target.
Amikor megkapják a második utasítást, utoljára tankolnak, és elindulnak a cél felé.
English- persons who do not have express or implied authorization thereto, or
µ ezen tevékenységhez nem rendelkezik kifejezett vagy implicit hallgatólagos engedéllyel, vagy
EnglishThis is the authorization for transplant signed by his wife, Cristina Williams Peck.
Itt a transzplantációs engedély a feleség által aláírva.
EnglishWhen the men had gone he recalled their authorization again.
Amikor a két férfi távozott, még egyszer fölidézte a meghatalmazásukat.
EnglishYou now have fit authorization for all defensive measures.
Mindenféle-fajta védelmi intézkedés végrehajtására szabad kezet kapnak.
EnglishYou can't enter the city without the Prince Regent's authorization!'
A régensherceg engedélye nélkül nem léphetnek be a városba!
EnglishAl Trent just got the authorization through committee yesterday.
Al Trent épp tegnap kapta meg a felhatalmazást a bizottságtól.
EnglishWithout authorization from Moscow, they may act only in self-defense.'
Az engedélyünk nélkül csak védekezésre szorítkozhatnak.
EnglishI require no authorization, your Grace, Vanion answered coldly.
Nem kértem engedélyt, kegyelmes uram válaszolt ridegen Vanion.
EnglishWe need to move fast, but we need your authorization.
Gyorsan akcióba kell lépnünk, de szükségünk van az ön felhatalmazására.
EnglishWhereas certain other types of carriage may be exempted from any quota or authorization system,
mivel bármely kvóta vagy engedélyezési rendszer alól bizonyos más szállítás fajták is mentesíthetők,
EnglishI have a signed copy of your authorization to use your semen.
Van egy aláírt példányom a nyilatkozatodból spermahasználatra.
EnglishI cannot tell you without authorization from my client.
Nem mondhatom meg önnek anélkül, hogy az ügyfelem felhatalmazna rá.
EnglishWe're behind on the fuel curve and we don't have authorization to cross the second fail-safe point.
- Nem lesz elegendő üzemanyagunk és nincs utasításunk, hogy a második hiba-védelmi ponton átmenjünk.
EnglishURGENTLY REQUEST AUTHORIZATION FOR IMMEDIATE EXFILTRATION FROM REDLAND.
SÜRGÕSEN KÉREK ENGEDÉLYT AZONNALI KISZÖKTETÉSRE.