"authorisation" Ungarisch Übersetzung

EN

"authorisation" auf Ungarisch

EN authorisation
volume_up
{Substantiv}

authorisation (auch: authorization, grant, licensing)
The question of prior authorisation has of course been an extremely important one.
Az előzetes engedélyezés kérdése természetesen rendkívül fontos.
This provision shall not apply in the case of authorisation granted under subparagraph (b).
Ez a rendelkezés a b) pont szerint megadott engedélyezés esetén nem alkalmazandó.
The issue of authorisation has given rise to much debate.
Az engedélyezés kérdése túl sok vitát gerjesztett.
authorisation (auch: authority, authorization, license, warrant)
The report raises the issue of permitting transport without explicit authorisation.
A jelentés felveti az egyértelmű felhatalmazás nélküli szállítás engedélyezhetőségének kérdését.
Authorisation to ratify the Work in Fishing Convention, 2007, of the International Labour Organisation (Convention 188) (
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) megerősítésére való felhatalmazás (
Authorisation to ratify the Work in Fishing Convention, 2007, of the International Labour Organisation (Convention 188) (debate)
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi Halászati Munkaügyi Egyezményének (188. sz. egyezmény) megerősítésére való felhatalmazás (vita)
authorisation (auch: authority, authorization, commission, proxy)

Beispielsätze für "authorisation" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAuthorisation to obtain a planned health treatment in another EU or EFTA country.
Engedély  tervezett gyógykezelés igénylésére egy másik uniós vagy EFTA-országban.
EnglishUnfortunately I had no authorisation to check this kind of information for myself.
Sajnos, nem volt felhatalmazásom arra, hogy ezt az információt magam ellenőrizzem.
EnglishI had to get authorisation in some cases and consensus in some other cases.
Néhány esetben felhatalmazásra, néhány esetben pedig konszenzusra van szükségem.
EnglishIn financial terms, your best course of action is to obtain authorisation.
Ön pénzügyi szempontból akkor jár a legjobban, ha beszerzi a szükséges engedélyt.
EnglishAn import authorisation may only be granted to an operator established in the Community.
Behozatali engedély csak a Közösségben letelepedett gazdasági szereplőnek adható.
EnglishCreating the Electronic System of Travel Authorisation is not justified financially.
Az utazásengedélyezés elektronikus rendszerének létrehozása pénzügyileg nem indokolt.
EnglishI consider the authorisation of plant protection products in a 3-zone system unacceptable.
Elfogadhatatlannak tartom a növényvédő szerek 3-as zóna szerinti engedélyezését.
EnglishThis was clarified, and obviously no authorisation is required for local workers.
Ezt lerendeztük, és most már egyértelmű, hogy a helyi munkások számára nem kell engedély.
EnglishThe Council may complement such authorisation by negotiating directives.
A Tanács ezt a meghatalmazást kiegészítheti irányelvekről folytatott tárgyalásokkal.
EnglishIt is vital to know exactly when conditions should be subject to prior authorisation.
Nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, a feltételeket mikor kell előzetesen engedélyezni.
EnglishI am therefore totally in favour of authorisation before export and not vice versa.
Ezért maximálisan támogatom a kivitelt megelőző engedélyezést, az ellenkezőjét viszont nem.
EnglishOnly with the obligation for prior authorisation can safe and high-quality care be ensured.
Biztonságos és színvonalas ellátás csak előzetes engedélykötelem esetén garantálható.
EnglishIt is therefore right for there to be prior authorisation for certain kinds of treatment.
Ezért jogos, hogy bizonyos típusú gyógykezelésekhez előzetes engedélyre legyen szükség.
EnglishThe authorisation shall accompany the consignment to the third country of destination.
Az engedély a rendeltetési harmadik országig kíséri a szállítmányt.
EnglishYou Social Democrats want to force people to request prior authorisation.
Önök, szociáldemokraták, rá akarják kényszeríteni az emberekre az előzetes engedélyeztetést.
EnglishPrior authorisation in this directive negates patients' rights.
Az előzetes engedélyeztetés ebben az irányelvben a betegjogok tagadásával egyenlő.
EnglishIt would be ideal, therefore, were the Member States to be granted authorisation beforehand.
Ezért ideális lenne, ha a tagállamok előzetes engedélyeket adhatnának ki.
EnglishThe answer: Italy and Spain did not revoke the marketing authorisation for benfluorex.
A válasz: Olaszország és Spanyolország nem vonta vissza a benfluorex forgalmazási engedélyét.
EnglishFor non-hospital treatment, if you obtain authorisation, the guarantees will be the same.
A kórházon kívüli ellátás céljára beszerzett engedély ugyanezeket a garanciákat biztosítja.
EnglishNovel Food only deals with food safety and market authorisation.
Ez a rendelet csak az élelmiszerbiztonsággal és a piaci engedélyezéssel foglalkozik.