"aside" Ungarisch Übersetzung

EN

"aside" auf Ungarisch

volume_up
aside {Subst.}

EN aside
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

aside (auch: stage-whisper)

2. Theater

aside
volume_up
félre {Subst.}
And with the itch came a grasp of how to snatch the veil aside and enter Quiddity.
És a viszketéshez késztetés társult, hogy rántsa félre a leplet, és lépjen be Quidditybe.
I read your note, he said, sitting up quickly and putting the paper aside.
- Olvastam a cetlidet - mondta Wilmának, de már ült is fel és rakta félre az újságot.
When the fish is nicely browned, put the pan aside.
Ha szépen megbarnult, tedd félre a serpenyőt!

Synonyme (Englisch) für "aside":

aside

Beispielsätze für "aside" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn his excitement Timothy had kicked aside his rug and had sat up in his chair.
Timothy izgalmában lerúgta magáról a takarót, és felegyenesedett a karosszékben.
EnglishI put it aside with the things--the very many things--that don't matter in life.
Túltettem magam rajta, mint ahogy annyi más dolgon is, ami nem fontos az életben.
EnglishSpade pushed Cairo aside gently and drove his left fist against the boy's chin.
Spade gyengéden félretolta Cairót, és egy balkezes horogütést mért a fiú állára.
EnglishYwain thrust him angrily aside and strode to the tall doors, flinging them open.
Ywain dühösen félretaszította, a hatalmas kapuszárnyakhoz ugrott, kitárta őket.
EnglishPending cases against organized crime families would be set aside for this one.
Még a szervezett bűnözés ellen függőben levő ügyeket is félreteszik a kedvéért.
EnglishKerlin moved with feeble steps to a portal which snapped aside as he approached.
Kerlin erőtlenül az ajtóhoz bicegett, és az kitárult előtte, amikor közel ért.
EnglishIt was all her doing that Arthur betrayed Avalon and set aside the dragon banner.
- Az ő műve volt, hogy Arthur elárulta Avalont, és félredobta a sárkányos lobogót.
EnglishHe turned aside and rapped gently on the door of the little white pilastered lodge.
Aztán balra fordult, és halkan bekopogott a kis fehér oszlopos kapusház ajtaján.
EnglishHe had tossed aside his action figure companions and played with the dog instead.
Hordhattak elébe bármilyen játékszert, csak a kutyával volt hajlandó látszani.
EnglishBefore she could begin to search for the switch, the shelves in fact slid aside.
Mielőtt nekilátott volna, hogy megkeresse, a hátsó fal polcai félrehúzódtak.
EnglishThis will allow a better absorption of the funds set aside for cohesion policy.
Ez a kohéziós politikára fordított alapok jobb felhasználását tenné lehetővé.
EnglishFather Umphred came behind but modestly slipped aside to stand in the shadows.
Umphred atya is a királynéval érkezett, de szerényen meghúzódott az árnyékban.
EnglishAce pushed this question impatiently aside and got on the road to Castle Rock.
Ezt a kérdést azonban félresöpörte, és rákanyarodott a Castle Rocknak vezető útra.
Englishga DEAD MAJ^TS FOLLr Oliver aside and went and bent over the girl on the floor.
Gyengéden félretolta Mrs. Olivert, odament a padlón heverő lányhoz, és fölé hajolt.
EnglishThey'd come out onto the largest of the areas set aside for the day's activities.
Megérkeztek az egyik legnagyobb térséghez, amit a napi programokhoz előkészítettek.
EnglishThat had been business though, and Cale thought Riven could put it aside as such.
Üzleti ügy volt, és Cale abban bízott, hogy emiatt Riven szemet huny fölötte.
EnglishHe stopped the saw and set it aside, then probed the cut with a bit of thin wire.
Húsz perc múlva leállította a fűrészt, és ellenőrizte a vágatot egy vékony dróttal.
EnglishKurik and Berit pulled out on the torch rings and inched the wall aside slightly.
Kurik és Berit elfordították a vasgyűrűket, és óvatosan félretolták a falat.
EnglishThe sorceress reached up a hand to brush matted hair aside, and that hand trembled.
A varázslónő remegő kézzel félresöpört arcából egy rakoncátlankodó hajtincset.
EnglishHave you not heard the saying: When Need is on the march, Expense must step aside ?
Vagy felséged még nem hallotta a mondást: "Szükség idején a költség nem számít!"?

Lerne weitere Wörter