"apprehension" Ungarisch Übersetzung

EN

"apprehension" auf Ungarisch

EN apprehension
volume_up
{Substantiv}

apprehension (auch: awe, dismay, dread, fear)
volume_up
félelem {Subst.}
Why else had they shown such a confusion of anger and apprehension?
Mi másért lettek volna olyan zavarodottak, harag és félelem között ingadozva?
A cold apprehension came over me, a cold form of concentration.
Hideg félelem gomolyodott föl bennem, ami azt parancsolta, hogy koncentráljak.
They had so many tents that we were all filled with great apprehension.
Annyi sátruk volt, hogy mindannyiunkon nagy félelem lett úrrá.
apprehension (auch: agitation, commotion, concern, disquiet)
apprehension (auch: anxiety, disquiet, distress)
volume_up
aggódás {Subst.}
apprehension
volume_up
elfogás {Subst.} (vkié)
apprehension (auch: comprehension, effect, head, headpiece)
volume_up
értelem {Subst.}
volume_up
felfogás {Subst.}
apprehension (auch: custody, detention, pulling)
apprehension (auch: foreboding)
Határozottan rossz előérzet volt.

Beispielsätze für "apprehension" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishShea started to rise in apprehension, but the thief's strong hand held him down.
Shea bosszankodva tápászkodni kezdett, de a tolvaj erős keze visszatartotta.
EnglishAnd as she spoke, the Guardian gently eased Sorak's anxiety and apprehension.
Mialatt az úrnő beszélt, az Oltalmazó megnyugtatta a fiút, s eloszlatta félelmeit.
EnglishHis only consolation was to imagine the similar apprehension of his hunters.
Az volt az egyetlen vigasza, hogy nyilván üldözőiknek is ugyanettől főhet a fejük.
EnglishCaladnei and Myrmeen both stiffened in apprehension, but Elminster merely chuckled.
Caladnei és Myrmeen megdermedtek egy pillanatra, de Elminster csak kuncogott egyet.
EnglishHer account of her interview with the blackmailer had caused him grave apprehension.
George-ot nagyon nyugtalanította az is, ahogy Virginia a zsarolóról beszélt.
EnglishHe sensed their apprehension, mingled with a sudden irrepressible sense of victory.
Megérezte riadozásukat, amelybe váratlanul elfojthatatlan diadal vegyült.
EnglishThe Watcher, as usual, said nothing, but Sorak felt her apprehension.
A Figyelő, szokásához híven, most sem szólalt meg, de Sorak érezte a jelenlétét.
EnglishHe spoke of apprehension and anxiety, but his countenance expressed real security.
Félelmet és bizonytalanságot emlegetett ugyan, de arcán a feltétlen biztonság kifejezése ült.
EnglishAs roulette wheels clattered, Saul's hands itched with apprehension.
A rulettkerék kattogásától Saulnak idegességében viszketni kezdett a tenyere.
EnglishThe untidy collision of apprehension and passionate speculation gave her a headache.
A balsejtelem és a szenvedélyes gondolatok összeütköztek az agyában.
EnglishO'Malley nervously wondered but didn't allow his apprehension to affect the sound of his voice.
O'Malley idegesen gondolkodott, de nem engedte, hogy aggodalma érződjön a hangján.
EnglishEven the thing trying to be human had not filled him with such apprehension.
Az emberi testbe kívánkozó dolog sem keltett benne ilyen rettegést.
EnglishLiba sighed and returned to her spinning, with a heavy lump of apprehension in her chest.
Lirba mélyet sóhajtott, és lelkében erős balsejtelemmel visszatért a fonalgombolyításhoz.
EnglishI never knew it could be so interesting, Hari said to defuse her apprehension.
- Nem hittem volna, hogy ez ennyire érdekes lehet!- szólt közbe Hari, hogy csillapítsa Dors dühét.
EnglishHe slowly got to his feet and moved forward with great apprehension until he stood before the three.
Lassan felállt, és apró, bizonytalan léptekkel odaóvatoskodott hármuk elébe.
EnglishHe was content to sit quietly whilst Tuppence watched the speedometer in an agony of apprehension.
Csak ült csöndben, míg Tuppence a kilométerórát leste kínos aggodalommal.
EnglishHis head turned - there was a queer mixture of questioning and apprehension in his look.
Hátranézett: tekintetében a kíváncsiságnak és a rosszindulatnak valami furcsa keveréke tükröződött.
EnglishBut for the time being, he waited like the others in growing apprehension.
Ahogy telt az idő, egyre növekvő aggodalommal várakozott.
EnglishLips parted with apprehension, Halloway squinted toward the ulterior.
- Halloway riadtan elnyíló szájjal pislogott a plató mélyére.
EnglishNo one spoke, each man frozen into watchful apprehension by the deathly booming of those Gnome drums.
Senki sem szólt, mindnyájan a gnóm dobok gyilkos dübörgésére figyeltek.