"animate" Ungarisch Übersetzung

EN

"animate" auf Ungarisch

EN animate
volume_up
{Adjektiv}

animate (auch: alive, animated, living, quick)
volume_up
élő {Adj.}
He was looking at me in the most pacific manner, I don't even know if his face was animate anymore.
Mérhetetlen békességgel nézett rám, szerintem ez az arc már nem volt élő.
Értelem nélküli, élő hulla volt, amellyel viaskodtam.
Nicolas olyan volt, mint egy élő holttest.
animate (auch: vital)
Az egykor élettel teli arc most teljes közönyt tükrözött.

Beispielsätze für "animate" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt worked not merely to animate the tissue, but to convert it slowly into something else.
Nemcsak életben tartja, de fokozatosan át is változtatja valami mássá.
EnglishI knew now he had had nothing to do with the statue seeming animate.
Most már tudom, hogy semmi köze a szobor látszólagos megelevenedéséhez.
EnglishThe hills animate With the euphonious symphonies of descant Ha, ha, ha-ha-ha Oh, stop, stop!
"A hegyek megelevenednek" "a hanyatlás gyönyörű tiszta szimfóniájára."
EnglishThe driver, who appeared to be an animate bundle of rags, turned round and grinned happily at her.
A sofőr, aki megelevenedett rongybabának tűnt, megfordult és boldogan mosolygott a lányra.
EnglishWell, are you waiting for a necromancer to animate him or something?
Miért, talán nekromantát vártál, hogy felélessze, vagy ilyesmi?
EnglishOh, he is poetry animate, is Rhulad Sengar, but his words are for the Letherü, not for the Edur.
Ó, Rhuland Szengár egy két lábon járó szimbólum, de szavai a letherekhez szólnak, nem az edurokhoz.
Englishshe whispered again, her marble face tragically animate.
Lestat! suttogta megint, szívfájdítóan eleven márványarccal.
English`But then came the even more dreadful discovery, that to keep their corpses animate, the blood must be fed.
Ám ezután jött a még rettentőbb felismerés: ahhoz, hogy testüket életben tartsák, a vért táplálni kell.
EnglishAnd it's too cerebral to animate guts and hearts and behavior when the going gets rough.
Túlságosan is agyi folyamat ez ahhoz, hogy a szívet, vagy a zsigereket, vagy a viselkedést serkentse, amikor nehéz idők járnak.
EnglishThey seemed animate, these horrors, like things that would suddenly start to walk and crush all of us.
Élni látszottak az elgyötörtén vonagló testek sokaságától, mintha mindjárt megindulnának és letipornának bennünket.
EnglishApparently, Karloff's telekinetic power had been strong enough to animate the hand as if it were alive.
Karloff telekinetikus ereje nyilvánvalóan elég erős volt ahhoz, hogy a távolból mozgassa a kezet, mintha az még élne.
EnglishHer eyes blazed with common anger, her glistening white limbs animate as she grabbed at the hands that held my head.
Szemében halandó harag lángolt, csillogó, fehér tagjai életre keltek, és belemarkolt a fejemet szorító kézbe.
EnglishThis glow reminded me of the milky radiance that informs the hungry glare of animate corpses in movies about the living dead.
A másik kettő nevét nem tudtam felidézni, de nekik sem adtam volna szerepet egy romantikus komédiában.
EnglishThe sound seemed to animate the entire wood.
A hang életet látszott lehelni az egész erdőbe.
EnglishAnimate changes to contact list items
A partnerlista módosításai animáltak legyenek
EnglishAnimate the action of reducing the window to its titlebar (shading) as well as the expansion of a shaded window
Az ablakfelgördítési folyamat animálása (amikor az ablak a címsorra húzódik össze), beleértve a művelet fordítottját, a 'legördítést' is.
EnglishAnimate minimize and restore
Animált minimalizálás és visszaállítás
EnglishAnimate: Do some animation.
EnglishAnd one of the crucial points is to make them searchable, and then people can use the different design tool to animate it there.
És az egyik legfontosabb dolog, hogy kereshetővé tegyük őket, hogy az emberek különböző design eszközökkel animálhassák ott őket.
EnglishAnimate token movement