"present" Türkisch Übersetzung

EN

"present" auf Türkisch

TR
TR

EN present
volume_up
{Substantiv}

present (auch: gift)
volume_up
hediye {Subst.}
present

Beispielsätze für "present" auf Türkisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIf no firewall protection is present, you'll be given the option to turn on Windows Firewall.
Güvenlik duvarı koruması yoksa, Windows Güvenlik Duvarı'nı açma seçeneği sunulur.
English1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
EnglishWatch, record, control TV (with tuner present in the computer)
TV izleme, kaydetme ve denetleme (bilgisayarda TV tarayıcısı kartı ile birlikte)
EnglishAlso make sure that the wireless switch, if present, is turned on.
Ayrıca varsa kablosuz düğmesinin de açık olduğundan emin olun.
Englishactuarial present values of promised retirement benefits
taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aktuaryal bugünkü değeri
Englishactuarial present values of promised retirement benefits
taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aktuaryal bugünkü değeri
Englishpresent value of a defined benefit obligation
tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
Englishpresent value of a defined benefit obligation
tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
EnglishYou do not need to be present during this time.
Bu sırada bilgisayarın başında durmanız gerekmez.
EnglishTo find this information, follow these steps while your mobile broadband device is present or plugged into your PC:
Bu bilgiyi bulmak için mobil geniş bant cihazınız varken veya bilgisayarınıza takılıyken, aşağıdaki adımları uygulayın:
EnglishHow long do you want to present?
EnglishHow long do you want to present?
EnglishUnsigned drivers are present.
EnglishIf you see an error message that indicates that a keyboard is not present or a key is stuck, turn off your computer and reconnect your keyboard.
Klavye olmadığını veya bir tuşun takıldığını belirten bir hata iletisi görüyorsanız bilgisayarınızı kapatın ve klavyenizi çıkarıp yeniden takın.