"level" Türkisch Übersetzung

EN

"level" auf Türkisch

volume_up
level {Subst.}

EN level
volume_up
{Substantiv}

level
volume_up
düzey {Subst.}
To set Internet Explorer back to the default security level, click Default level.
Internet Explorer'ı varsayılan güvenlik düzeyine ayarlamak için Varsayılan düzey'i tıklatın.
Click Default level to reset any changes to their default settings.
Değişiklikleri varsayılan ayarlarına sıfırlamak için Varsayılan düzey'i tıklatın.
On the Security tab, click Default level, and then click OK.
Güvenlik sekmesinde Varsayılan düzey'i ve ardından Tamam'ı tıklatın.
level
volume_up
kademe {Subst.}

Beispielsätze für "level" auf Türkisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishCan I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
EnglishThis is a system level setting that applies to all user accounts on that computer.
Bu, bilgisayardaki tüm kullanıcı hesaplarına uygulanan sistem düzeyinde bir ayardır.
EnglishThe Player will then level the volume for that file whenever you play it in the future.
Gelecekte dosyayı her çaldığınızda Player dosyanın ses yüksekliğini dengeler.
EnglishIt then applies the default action associated with that threat level.
Daha sonra tehdit düzeyi ile ilişkilendirilmiş varsayılan eylemi gerçekleştirir.
EnglishYou must reinstall hardening if you want the increased security level.
Güvenlik düzeyini artırmak istiyorsanız, sağlamlaştırmayı yeniden yüklemelisiniz.
EnglishUnder DIFFICULTY LEVEL, Tap the dial to select Easy, Medium, or Hard.
ZORLUK DÜZEYİ'nin altında, Kolay, Orta veya Zor'u seçmek için göstergeye dokunun.
EnglishOn the next screen, tap the forward or back arrow to select the level you want to play.
Sonraki ekranda, oynamak istediğiniz düzeyi seçmek için ileri ve geri oklarına dokunun.
EnglishThe security level for Restricted sites is set to High and can't be changed.
Yasak sitelerin güvenlik düzeyi Yüksek'e ayarlıdır ve değiştirilemez.
EnglishTo reset privacy settings to their original level, tap or click Default.
Gizlilik ayarlarını özgün düzeyine sıfırlamak için, Varsayılan'a dokunun veya tıklatın.
EnglishOpen a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box
Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü açma
EnglishYou can adjust the difficulty level, sound and animation settings, and more.
Zorluk düzeyini, ses ve animasyon ayarlarını belirleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
EnglishYou can adjust the difficulty level, turn animation on and off, and more.
Zorluk düzeyini ayarlayabilir, animasyon açıp kapatabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
EnglishYou can adjust sounds, tips, difficulty level, and other settings.
Sesleri, ipuçlarını, zorluk derecesini ve diğer ayarları ayarlayabilirsiniz.
EnglishTo adjust the quality level for converted files, do the following:
Dönüştürülen dosyaların kalite düzeyini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
EnglishIn most cases, this means a Professional-level operating system.
Çoğu durumda bu Profesyonel seviyesindeki bir işletim sistemi anlamına gelir.
EnglishThe base score can help you buy programs that match your computer's performance level.
Temel puan, bilgisayarınızın performans düzeyine uygun programlar almanızda yardımcı olabilir.
EnglishDepending on the alert level, you can choose one of these actions to apply to the software:
Uyarı düzeyine göre, yazılıma uygulamak için aşağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz:
EnglishThe security level set for the Internet zone is applied to all websites by default.
Internet bölgesine ilişkin güvenlik düzeyi ayarı, varsayılan olarak tüm web sitelerine uygulanır.
EnglishClick Reset all zones to default level to clear any custom settings.
Tüm bölgeleri varsayılan düzeye sıfırla'yı tıklatarak özel ayarları temizleyebilirsiniz.
EnglishTo reset privacy settings to their original level, click Default.
Gizlilik ayarlarını özgün düzeyine sıfırlamak için, Varsayılan'ı tıklatın.