"to arrange" Türkisch Übersetzung

EN

"to arrange" auf Türkisch

EN to arrange
volume_up
[arranged|arranged] {Verb}

You can use libraries to view and arrange files from different locations.
Farklı konumlara ait dosyaları görüntülemek ve düzenlemek için kitaplıkları kullanabilirsiniz.
You can also use libraries to arrange files by a property.
Dosyaları özelliklere göre düzenlemek için kitaplıkları da kullanabilirsiniz.
To arrange links on the Favorites bar, drag them to a new location.
Sık Kullanılanlar çubuğundaki bağlantıları düzenlemek için bu bağlantıları yeni bir konuma sürükleyin.
to arrange (auch: to concoct, to fix up)

Synonyme (Englisch) für "arrange":

arrange

Beispielsätze für "to arrange" auf Türkisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishUse media information to arrange burned files in folders on the data disc.
Veri diskinde yazılan dosyaları klasörlere yaymak için medya bilgilerini kullan.
EnglishIf you speak several languages, you should arrange them in order of preference (priority).
Birden çok dil biliyorsanız, bunları tercih (öncelik) sırasına göre düzenlemelisiniz.
EnglishArrange the photos by dragging them in the order you want them to appear.
Fotoğrafları sürükleyerek istediğiniz sırada görünmelerini sağlayacak şekilde düzenleyin.
EnglishFile Explorer isn't designed to let you manually arrange files within a folder.
Dosya Gezgini bir klasördeki dosyaları el ile düzenlemenize izin verecek şekilde tasarlanmamıştır.
EnglishYou can also have Windows automatically arrange your icons.
Ayrıca, Windows'un simgelerinizi otomatik olarak düzenlemesini sağlayabilirsiniz.
EnglishArrange the stuff on your Start screen so it's just the way you want it.
Başlangıç ekranınıza tam istediğiniz şekli verebilmek için öğeleri dilediğiniz gibi düzenleyin.
EnglishUse media information to arrange files in folders on the disc.
Diskte dosyaları klasörlere yaymak için medya bilgilerini kullan.
EnglishThey monitor folders that contain your items, and let you access and arrange the items in different ways.
Öğelerinizin bulunduğu klasörleri izler ve farklı yollardan bu öğelere erişip düzenlemenizi sağlarlar.
EnglishArrange items by folder, date, and other properties.
Öğeleri klasöre, tarihe ve diğer özelliklere göre düzenleyin.
EnglishFor example, you can arrange your Music library by Artist to quickly find a song by a particular artist.
Örneğin, Müzik kitaplığınızı belirli bir sanatçıyı hemen bulmak için Sanatçıya göre düzenleyebilirsiniz.
EnglishFor example, say you want to arrange the files in your Music library by genre (such as Jazz and Classical):
Örneğin, Müzik kitaplığında dosyaları tarza (Caz ve Klasik gibi) göre yerleştirmek istediğinizi varsayalım:
EnglishAnd if you want your photos to appear in a particular order, you can arrange them in the same way.
Ayrıca fotoğraflarınızın belirli bir sırada gösterilmesini istiyorsanız, bunları da aynı yöntemle yerleştirebilirsiniz.
EnglishYou can arrange the tiles any way you want.
Kutucukları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
EnglishIn the Playlists to sync list, select your playlists one at a time and click the Priority arrows to arrange them in the order you want them to sync.
Otomatik eşitlemeyi seçerseniz, otomatik olarak eşitlenecek öğeleri seçin.
EnglishDo you also arrange excursions?
EnglishLibraries let you view and arrange files stored in different locations.
Kitaplıklar farklı konumlarda depolanan dosyaları görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Kitaplıklarla çalışma.
EnglishCan we arrange a meeting?
EnglishTo reorder the languages, click a language and then use the Move up or Move down buttons to arrange the languages in order of priority.
Dilleri yeniden sıralamak için, bir dili tıklatın ve Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı düğmelerini kullanarak dilleri öncelik sırasına göre düzenleyin.
EnglishYou can include folders from different locations in the same library, and then view and arrange the files in those folders as one collection.
Klasörleri aynı kitaplığa farklı konumlardan ekleyebilir, sonra da bu klasörlerdeki dosyaları tek koleksiyon olarak görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
EnglishIn a project, you select, arrange, and edit clips, transitions, and effects until you have everything you want to customize your published movie.
Bir projede, yayımlanmış filminizi özelleştirmek için istediğiniz her şeyi elde edene kadar klipleri, geçişleri ve efektleri seçer, sıralar ve düzenlersiniz.