"uniformed" Tschechisch Übersetzung

EN

"uniformed" auf Tschechisch

EN uniformed
volume_up
{Adjektiv}

uniformed

Synonyme (Englisch) für "uniform":

uniform

Beispielsätze für "uniformed" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishNonetheless, we see new victims, both civilians and uniformed combatants, dying every day.
I tak jsou zde denně nové oběti, umírají jak civilisté, tak uniformovaní bojovníci.
EnglishLast year we witnessed uniformed policemen beating up civilians in Slovakia.
V loňském roce jsme byli svědky toho, jak na Slovensku uniformovaní policisté zbili civilisty.
EnglishI also saw demonstrations by your uniformed Jobbik party in Budapest.
Viděl jsem také demonstrace vaší uniformované strany Jobbik v Budapešti.
EnglishThere are uniformed vigilante patrols in a number of European States who provoke the Roma people.
V některých členských státech existují uniformované civilní hlídky, jež provokují romské obyvatelstvo.
EnglishBands of uniformed men are roaming the country, some of which refer to themselves as the 'official army' and others the 'private army'.
Po zemi se potulují bandy uniformovaných mužů, z nichž někteří se nazývají "oficiální armádou", jiní zase "soukromou armádou".
EnglishThe number of protestors still under detention is also unknown; the houses of opposition leaders were ransacked and shops looted by uniformed men.
Počet dosud zadržených protestujících je rovněž neznámý, domy představitelů opozice byly vyrabovány a obchody vyloupeny muži v uniformách.