"unidentified" Tschechisch Übersetzung

EN

"unidentified" auf Tschechisch

CS

EN unidentified
volume_up
{Adjektiv}

unidentified (auch: undisclosed)
There are grave concerns about unidentified cattle in slaughterhouses.
Panují vážné obavy o neidentifikovaný dobytek na jatkách.
The application of the directive will not allow vessels carrying hazardous, unidentified cargo to pass through European waters looking for somewhere to dump its cargo.
Uplatňování směrnice umožní nejen to, aby byla loď převážející nebezpečný, neidentifikovaný náklad vpuštěna do evropských vod, aby zde svůj náklad vypustila.

Synonyme (Englisch) für "unidentified":

unidentified

Beispielsätze für "unidentified" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is true that these discoveries of unidentified graves go back to 2006.
Je pravda, že tyto objevy neidentifikovaných hrobů spadají do roku 2006.
Englishexpresses its concern at the situation in Colombia, particularly the discovery of thousands of unidentified dead.
vyjadřuje, že je znepokojen situací v Kolumbii, především nálezem tisíců těl neidentifikovaných mrtvých.
EnglishOn 16 April in the village of Fadd in Hungary's Tolna district, unidentified individuals threw Molotov cocktails at two homes.
Dne 16. dubna hodili neidentifikované osoby v obci Fadd v maďarském okrese Tolna tři Molotovovy koktejly na dva domy.
Englishunidentified proxy server
EnglishThey must have complete confidence that food available on the market does not contain ingredients which are new, unidentified and perhaps harmful to health.
Musí mít plnou důvěru v to, že potraviny dostupné na trhu neobsahují nové, neznámé a možná zdraví škodlivé přísady.
EnglishAn unidentified program is one that doesn't have a valid digital signature from its publisher to ensure that the program is what it claims to be.
Neznámý program je program bez platného digitálního podpisu vydavatele, který umožňuje ujistit se, že program je tím, za co se vydává.
EnglishMadam President, I strongly deplore the killing of 10 African Union peacekeepers on 30 September 2007 by unidentified forces in Haskanita in south Darfur.
Vážená paní předsedající, velmi odsuzuji zabití 10 příslušníků mírových sil Africké unie 30. září 2007 neidentifikovanými silami v Haskanitě v jižním Dárfúru.
EnglishWe know that many of those who are persecuted suffer terrible torture in Chinese prisons, sometimes in what we call 'black gaols' which are completely unidentified places.
Víme, že mnoho pronásledovaných je v čínských věznicích strašlivě mučeno, navíc v některých případech nemáme o těchto místech - tzv. "černých vězeních" - žádné informace.