"thou" Tschechisch Übersetzung

EN

"thou" auf Tschechisch

volume_up
thou {Pron.}
CS

EN thou
volume_up
{Pronomen}

thou
volume_up
tebe {Pron. m./f.}
thou
volume_up
ty {Pron. Pl.}

Beispielsätze für "thou" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English'For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.'
"Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."
EnglishSomebody up there is issuing the commandment, "Thou shalt not believe in the aquatic theory.
Někdo tam nahoře vydal příkázání: "Neuvěříš ve vodní teorii."
EnglishIt says in the Bible: 'Thou shalt have no other gods before me.'
V Bibli stojí: "Nebudeš mít jiné bohy mimo mne."
EnglishAnd finally I learned that thou shall pick and choose.
A jako poslední jsem se naučil: Budeš vybírati a voliti.
English(Laughter) Another lesson is that thou shalt give thanks.
(Smích) Další lekce je: Budeš vzdávati díky.
EnglishThe first is, thou shalt not take the Bible literally.
Zaprvé: Nebudeš bráti Písmo svaté doslovně.
EnglishAlso, thou shalt not disregard the irrational.
Rovněž: Nebudeš podceňovati iracionálno.
EnglishThird, that thou shall have reverence.
EnglishWe should therefore be very careful about taking a holier-than-thou approach when commenting on human rights outside the EU.
Měli bychom si tedy velice dobře rozmyslet, zda budeme sebe sama pasovat do role mravokárce v případě připomínek k lidským právům mimo EU.
EnglishWe should just say: thou shalt not discriminate, and leave the rest to the sensitivity and competence of human groups and Member States.
Proto bychom měli prostě říci "nedopustíš se diskriminace" a zbytek ponechat na citlivosti a pravomoci lidských skupin a členských států.
EnglishThou shall not stereotype.
EnglishMankind established all of its orders and prohibitions in the Ten Commandments, and they are spelled out there in succinct form: thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery.
Diskriminace by prostě existovat neměla. Lidstvo shrnulo všechny své příkazy a zákazy do Desatera Božích přikázání, která jsou stručná: nezabiješ, nesesmilníš.