"subscriptions" Tschechisch Übersetzung

EN

"subscriptions" auf Tschechisch

EN subscriptions
volume_up
{Plural}

subscriptions
Klikněte na možnost Předplatné.
In most cases SkyDrive subscriptions are non-refundable except where applicable by law.
Ve většině případů neexistuje nárok na vrácení peněz za předplatné služby SkyDrive s výjimkou situací vyžadovaných zákonem.
Click subscriptions, click manage above your SkyDrive subscription, choose change payment option, and then follow the on-screen instructions.
Klikněte na položku Předplatné, dále klikněte na položku Správa nad vaším předplatným SkyDrive, zvolte možnost Změnit způsob platby a postupujte podle pokynů na obrazovce.
subscriptions (auch: commissions, orders, indents)

Beispielsätze für "subscriptions" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMost antivirus programs are sold with annual subscriptions, which can be renewed as needed.
Většina antivirových programů se prodává včetně ročního předplatného, které je možné podle potřeby obnovovat.
EnglishSubject: Sale of iPad subscriptions by Apple
Předmět: Prodej předplatného pro iPad společností Apple
EnglishSome antivirus programs are sold with annual subscriptions that can be renewed as needed, but many are also available for free.
Některé antivirové programy se prodávají včetně ročního předplatného, které je možné podle potřeby obnovovat, většina jich je však k dispozici také zdarma.
EnglishThis is a fresh start—messages, contacts, settings, and subscriptions in your old account aren't shared or migrated over to the new account.
Je to zcela nový začátek, na nic nenavazujete – zprávy, kontakty, nastavení a odběry ve vašem starém účtu nejsou sdíleny ani přeneseny do nového účtu.
EnglishHowever, despite this undeniable step towards improving the status of European parties, their main sources of funding are still individual membership subscriptions and, to a small extent, donations.
I přes tento nesporný krok směrem ke zlepšení jejich postavení jsou však dosud hlavním zdrojem financování evropských stran členské příspěvky jednotlivců a v malém rozsahu dary.