"to stop doing" Tschechisch Übersetzung

EN

"to stop doing" auf Tschechisch

EN to stop doing
volume_up
{Verb}

to stop doing (auch: to cease, to cut out, to give up, to leave off)
I think there is one thing we could stop doing, and that is ridiculing Greece.
Myslím, že s jednou věcí bychom měli přestat, a sice se zesměšňováním Řecka.
I think we should stop doing that and we should support Mr Bendtsen.
Myslím si, že bychom s tím měli přestat a měli bychom podpořit pana Bendtsena.
To, co není správné, bychom měli přestat dělat.
to stop doing (auch: to cease, to stop)

Beispielsätze für "to stop doing" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDeciding to stop doing business does not necessarily mean the end of a business activity.
Přestane-li majitel společnosti podnikat, neznamená to nutně zánik pro jeho podnik.
EnglishAll of a sudden you're telling them that they have to stop doing that to do something else.
Najednou po nich chcete, aby přerušili svoji práci a šli dělat něco úplně jiného.
EnglishAwareness that impunity is impossible might very well stop them doing so.
Vědomí, že beztrestnost je nemožná, by jim v tom snad mohlo zabránit.
EnglishAn entrepreneur may decide to stop doing business for a number of different reasons:
Podnikatel se může rozhodnout ukončit podnikání z různých důvodů:
EnglishJust, you've got to stop doing what you're doing, so you can have this meeting."
Rozhodně to, co děláte, dělat přestaňte a pojďte na míting."
EnglishBoth are searching for possibilities to diversify and they will not stop doing this.
Obě hledají možnosti diverzifikace a s tím nepřestanou.
EnglishOr is it perhaps commercial considerations that stop us from doing this?
A nebo nás od toho odradí obchodní úvahy?
English(Laughter) The doctor says, "Stop doing that you idiot."
(Smích) Doktor říká, "Tak to přestaňte to dělat, vole."
EnglishWe figure we've made it, we sit back in our comfort zone, and we actually stop doing everything that made us successful.
Zjistíme, že jsme to dokázali, usadíme se ve svém pohodlí a přestaneme dělat to, díky čemu jsme to dokázali.
EnglishTake the honourable way out and stop doing that.
Zachovejte se čestně a přestaňte s tím.
EnglishThis way, if you want to keep track of what's happening in the news while you work, you don't have to stop what you're doing to switch to a news website.
Pokud tedy chcete mít během práce přehled o dění ve světě, nemusíte přerušovat své aktivity, abyste si prohlédli zpravodajské weby.
EnglishThis way, if you want to keep track of what's happening in the news while you work, you don't have to stop what you're doing to switch to a news website.
Tímto způsobem si můžete udržovat přehled o tom, co se děje ve světě, zatímco vy pracujete, a nemusíte přerušovat své aktivity a přecházet na weby novin.
EnglishIt will stop them from doing simple, back-to-back, limited arbitrage to really thinking strategically about how to move grain across long distances from [surplus regions] to [deficit areas].
Odradí je to od omezených arbitráží, jdoucích jedna za druhou a začnou uvažovat více strategicky, jak transportovat obilí na dlouhé vzdálenosti z přebytkových do deficitních regionů.