"state administration" Tschechisch Übersetzung

EN

"state administration" auf Tschechisch

EN state administration
volume_up
{Substantiv}

state administration
The state administration subjects Christian children in the public schools to religious discrimination.
Státní správa podrobuje křesťanské děti ve státních školách náboženské diskriminaci.

Ähnliche Übersetzungen für "state administration" auf Tschechisch

state Substantiv
state Adjektiv
to state Verb
administration Substantiv
Czech

Beispielsätze für "state administration" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIf so, it speaks poorly of the state of administration in the European Union.
Pokud ano, vypovídá to nelichotivě o stavu správy Evropské unie.
EnglishThe media, rule of law, the opposition, the autonomy of the state administration, have all been affected.
Média, právní stát, opozice, autonomie státní správy - to vše bylo zasaženo.
EnglishFirstly, it leads to renewed partisanship in state administration, which contravenes the law on the public servants' statute.
Zaprvé, vede k obnově předpojatosti ve státní správě, což odporuje zákonu o statutu státních zaměstnanců.
EnglishIt is essential that these measures have a direct impact on farmers and not just on each Member State's administration, as has very often been the case.
Je nezbytné, aby tato opatření měla přímý dopad na zemědělce a nejen na správní orgány každého členského státu, jak k tomu často dochází.
EnglishI am convinced that in organisational terms the Swedish Presidency will be a great success and that it will be taken care of truly excellently by the competent Swedish state administration.
Jsem přesvědčena, že pokud jde o organizaci, švédské předsednictví bude velice úspěšné a že bude skutečně příkladně zajišťováno příslušnou švédskou státní správou.
EnglishThe point is that the political system must - of course always, but especially in such times - create outlets for restoring citizens' confidence in the administration, the state and unions.
Jde o to, že politický systém musí v této době - samozřejmě vždy, ale především v této době - nacházet východiska pro obnovení důvěry občanů ve správu, stát a odbory.