"patronage" Tschechisch Übersetzung

EN

"patronage" auf Tschechisch

EN patronage
volume_up
{Substantiv}

patronage (auch: guard, protection, safeguard, security)
patronage (auch: nepotism)
patronage (auch: shield, aegis, auspices)

Beispielsätze für "patronage" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is also a country which, tragically, is mired in patronage and in corruption.
Je to rovněž země, která tragicky uvízla v pasti diktátu elit a korupce.
EnglishPublic administration, which is largely patronage, takes 690 billion.
Veřejná správa, která funguje spíš jako mecenášství, stojí 690 miliard.
EnglishPrivate firms, however large they are, like Lenovo, depend in many ways on state patronage.
Soukromé firmy, ať už jsou jakkoliv veliké, jako třeba Lenovo, v mnoha věcech závisí na podpoře státu.
EnglishFinally, the Commission regularly offers its patronage to selected events giving visibility to financial education.
A konečně, Komise pravidelně zaštiťuje vybrané události, které zviditelňují tento druh vzdělávání.
EnglishThere is unfair competition whenever there is a lack of transparency, when there is concealed patronage and when there are hidden subsidies.
Vždy, když neexistuje transparentnost, když existuje tajná podpora a skryté dotace, jedná se o nekalou soutěž.
EnglishNaturally, it is proper that peace-keeping and peace-making operations are about cooperation under the patronage of the United Nations.
Samozřejmě je správné, aby operace pro udržení a nastolení míru spočívaly ve spolupráci pod záštitou Organizace spojených národů.
EnglishWith structural policy cofinancing systems, which are nothing other than a sprinkling of patronage, it is also an incitement to spending.
Systémy spolufinancování strukturální politiky nejsou ničím jiným než rozšiřováním patronátu a jde rovněž o podněcování výdajů.
EnglishUnder my patronage and within the context of consumer education for schoolchildren, the Slovak Consumers' Association is organising an annual competition called Consumers for Life.
Pod mojí záštitou organizuje Asociace spotřebitelských subjektů Slovenska v rámci spotřebitelské výchovy žáků každoročně soutěž Spotřeba pro život.