"narrowly" Tschechisch Übersetzung

EN

"narrowly" auf Tschechisch

EN narrowly
volume_up
{Adverb}

narrowly (auch: close, closely, hard, tightly)
. - I condemn today's vote, which narrowly defeated the objection to a misleading health claim by a major manufacturer of baby milk.
. - Odsuzuji dnešní hlasování, kterým byla těsně zamítnuta námitka proti klamavému zdravotnímu tvrzení velkého výrobce mléka pro kojence.
Our amendment seeking to spare the catering trade from the bureaucratic burden of having to apply two different rates of VAT on one bill was narrowly defeated.
Těsně byl zamítnut náš pozměňovací návrh, který měl podnikatelům v gastronomii ušetřit byrokratickou zátěž, když musí na jedné faktuře uvádět dvě sazby DPH.
. - The European Parliament just narrowly failed to adopt a resolution demanding that the Commission clarify and assess the consequences of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement ACTA.
. - Hlasováním v Evropském parlamentu těsně neprošlo usnesení žádající Komisi, aby objasnila a posoudila dopady obchodní dohody proti padělání (ACTA).
narrowly (auch: closely)
volume_up
úzce {Adv.}
Termín je ale používán příliš úzce.
I also know that the education must be narrowly focused on the specific requirements of a range of different groups of citizens in order to be really effective.
A také vím, že vzdělávání musí být úzce zaměřené na celou škálu skupin obyvatel cíleně, aby bylo opravdu efektivní.
It took the hostile abuse of energy by Russia to make us realise that trade in energy had become a narrowly political instrument.
Kvůli nepřátelskému zneužití energie Ruskem jsme si uvědomili, že obchod s energií se stal úzce politickým nástrojem.

Beispielsätze für "narrowly" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOf course, history records that he got very wet and narrowly avoided drowning.
Ovšem historie zaznamenává, že se celý zmáčel a jen tak tak se neutopil.
EnglishWe narrowly escaped disaster with research institutes that were suspicious of the European Union.
Jen o vlásek jsme unikli katastrofě, neboť výzkumné instituce na Evropskou unii hleděly s podezřením.
EnglishEighteen months ago, the governing Justice and Development Party (AKP) narrowly escaped the same fate.
Před osmnácti měsíci unikla jen o vlásek stejnému osudu vládní Strana pro spravedlnost a rozvoj (AKP).
EnglishFirst these were portrayed as being narrowly restricted to the field of cross-border counter-terrorist activities.
Nejprve byly maskovány úzkým omezením na oblast přeshraničních protiteroristických aktivit.
EnglishBoth planes narrowly escaped disaster.
Obě letadla jen o vlásek unikla katastrofě.
EnglishWe do not want to insist, we do not want to put it very narrowly, because it is for the governing board definitively to decide and define.
Nechceme být neústupní, nechceme to vymezovat velmi zúženě, protože rozhodnutí a definování je na řídící radě.
EnglishWe won that narrowly.
EnglishThe requests will be as narrowly tailored as possible: there are several review and scrutiny mechanisms, and the idea of an EU TFTP mechanism has also been mooted.
Žádosti budou formulovány co nejkonkrétněji, máme na to několik kontrol a mechanismů, diskutuje se i o myšlence mechanismu evropoského TFTP.
EnglishIn Innsbruck, which is almost my home town, a large-scale disaster was narrowly averted simply because the region's senior chemist happened to be a part-time fireman.
V Insbrucku, což je téměř mé domovské město, byla na poslední chvíli odvrácena rozsáhlá katastrofa jen proto, že oblastní vrchní chemik byl náhodou také dobrovolným hasičem.
EnglishWe need to ensure at European level that as little data as possible is forwarded and only for narrowly defined purposes, and that this is not all undermined by bilateral initiatives.
Musíme na evropské úrovni zajistit, že bude předáno co nejméně údajů, a to jedině pro přesně stanovené účely; toto všechno dvoustranné iniciativy neoslabily.