"hunger" Tschechisch Übersetzung

EN

"hunger" auf Tschechisch

volume_up
hunger {Subst.}
CS

EN hunger
volume_up
{Substantiv}

hunger (auch: famine)
A shortage of food creates hunger, but one man's hunger is another man's profit.
Z nedostatku potravin vzniká hlad, hlad jednoho však jinému přináší zisk.
So the problematic food system is affecting both hunger and obesity.
Takže tato problematická forma stravování působí na hlad i obezitu.
I voted for this report because poverty and hunger persist in the European Union.
Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, neboť chudoba a hlad v Evropské unii stále přetrvávají.

Synonyme (Englisch) für "hunger":

hunger

Beispielsätze für "hunger" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishInternet Explorer takes you inside the world of The Hunger Games: Catching Fire.
Internet Explorer vás zavede do zákulisí filmu The Hunger Games: Catching Fire.
EnglishAt the time of this debate, several human rights defenders are on hunger strike.
Ve chvíli, kdy probíhá tato diskuse, drží několik ochránců lidských práv hladovku.
EnglishThirty thousand children die of hunger and poverty-related illnesses a day.
Každý den zemře třicet tisíc dětí z důvodu hladu a nemocí spojených s chudobou.
EnglishWhen this day was established in 1980, the objective was to reduce hunger.
Když byl tento den v roce 1980 ustanoven, hlavním cílem bylo snížit hladovění.
EnglishIt would be an indictment of Europe if people here in Europe had to suffer hunger.
Pokud by lidé zde v Evropě měli trpět hladem, byla by to obžaloba Evropy.
EnglishThis debate concerns not only the rise in food prices, but also deaths caused by hunger.
Tato rozprava se týká nejen nárůstu cen potravin, nýbrž také smrti způsobené hladem.
EnglishIn protest at the false charges and the lack of a fair trial she went on hunger strike.
Na protest proti křivým obviněním a nespravedlivému soudu zahájila protestní hladovku.
EnglishAs a result, 36 people were arrested; they had no option but to go on hunger strike.
Výsledkem bylo 36 zadržených; neměli jinou možnost, než držet hladovku.
EnglishOnly access to more efficient agriculture will enable us to conquer hunger.
Pouze přístup k efektivnějšímu zemědělství nám umožní porazit hladovění.
EnglishIn fact, what we know now is that every 10 seconds we lose a child to hunger.
Fakta, která známe, jsou že každých 10 sekund zemře jedno dítě hlady.
EnglishIn today's world, there are 900 million people suffering from constant hunger due to poverty.
Již dnes je ve světě 900 milionů lidí, kteří kvůli chudobě trpí neustálým hladem.
EnglishFAO World Summit on Food Security - Eradicating hunger from the face of the earth (vote)
O summitu FAO a zajišťování potravin - za vymýcení hladu z povrchu zemského (hlasování)
EnglishHowever, millions of people are being abandoned to hunger, thirst and sickness.
Miliony lidí jsou však ponechány napospas hladu, žízni a chorobám.
EnglishSeveral thousand workers went on hunger strike today in order to enforce their rights.
Tisíce pracovníků dnes zahájily hladovku, aby se domohly svých práv.
EnglishI would go on a hunger strike before I let them take away Google Book Search from me.
Zahájila bych hladovku, kdyby mi chtěli sebrat Google Book Search.
EnglishIf we do not look after our water, we will never succeed in combating hunger.
Nebudeme-li pečovat o naši vodu, nikdy nevyhrajeme boj s hladem.
EnglishIndeed, they often died as a result of hunger and cruel inhumane treatment.
Vskutku často umírali kvůli hladu a krutému nehumánnímu zacházení.
EnglishThe destabilizing effects of hunger are known throughout human history.
Destabilizující vliv hladu je v průběhu historie lidstva dobře známý.
EnglishAccused of spying, sentenced to eight years and imprisoned, she went on hunger strike.
Byla obviněna ze špionáže, odsouzena k osmi letům, uvězněna a začala držet protestní hladovku.
EnglishI consider it to be an unacceptable failure that hunger exists in the European Union and the world.
Považuji za nepřijatelné selhání, že v Evropské unii a ve světě existuje hladovění.