"hotly" Tschechisch Übersetzung

EN

"hotly" auf Tschechisch

volume_up
hot {Subst.}
CS
volume_up
hot {Adj.}

EN hotly
volume_up
{Adverb}

hotly (auch: acutely, fiercely, hard, impetuously)
volume_up
prudce {Adv.}
hotly (auch: close, closely, hard, narrowly)
hotly

Synonyme (Englisch) für "hotly":

hotly
English
hot

Beispielsätze für "hotly" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAs you know, the question whether the Court of Auditors has too many members has been hotly debated in recent times.
Jak víte, otázka, zda má Účetní dvůr příliš mnoho členů, se v poslední době stala žhavým tématem k diskusi.
EnglishIn our committee, as elsewhere, one of the most hotly debated issues is that of the purpose of corporate social responsibility.
V našem výboru, stejně jako kdekoli jinde, je otázka smyslu sociální odpovědnosti podniků jednou z nejvíce diskutovaných otázek.
EnglishIt was clear from the outset not only that agreement would be reached on this subject but also that the subject would be hotly debated.
Již od počátku bylo jasné nejen to, že je možno se v této záležitosti dohodnout, ale také to, že bude vše s dychtivostí projednáno.
EnglishThey will be hotly contested.
English(RO) Structural and Cohesion Funds are a hotly debated topic for us, as well as being a very praiseworthy but, unfortunately, inadequately exploited opportunity.
. - (RO) O strukturálních fondech a Fondu soudržnosti se u nás velmi debatuje, jde o velmi chvályhodnou, ale bohužel málo využívanou příležitost.
EnglishIn addition, the only European computerised reservation system would have to accept a competitive disadvantage with regard to US competitors on the hotly contested European market.
Navíc, evropský počítačový rezervační systém by se musel smířit s konkurenční nevýhodou vůči americkým konkurentům na ostře nápadném evropském trhu.
English(EL) Madam President, Commissioner, representatives of the Council, we in this House are indeed hotly debating the objectives and implementation of the new objectives for biodiversity.
(EL) Paní předsedající, pane komisaři, představitelé Rady, my v této sněmovně skutečně vášnivě diskutujeme o cílech a o plnění nových cílů v oblasti biologické rozmanitosti.

Lerne weitere Wörter