"hiatus" Tschechisch Übersetzung

EN

"hiatus" auf Tschechisch

volume_up
hiatus {Subst.}

EN hiatus
volume_up
{Substantiv}

hiatus (auch: blank space, distance, gap, lacuna)
And he, the positive soul that he is, said, "No, this is just a hiatus, a hiatus during the treatment, and you'll get back to doing what you do best."
A on, optimistická to duše, řekl: "Ne, je to jen přestávka, přestávka během léčby a pak se vrátíš k tomu, co ti jde nejlíp."

Synonyme (Englisch) für "hiatus":

hiatus

Beispielsätze für "hiatus" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEverything that has been said on this matter can be summarised in one word: hiatus.
Vše, co o této otázce bylo řečeno, lze shrnout do jednoho výrazu: přerušení vývoje.
EnglishAfterwards, the forest will need to be reseeded and replanted, leaving a 20-year hiatus in the timber industry.
Poté musí být les znovu vysazen, což zanechá dvacetiletou přestávku v dřevařském průmyslu.
EnglishIt is that the inevitability of that hiatus, of having a Commission that was effective, has now been resolved.
Jde o to, že nevyhnutelnost přestávky, nevyhnutelnost mít účinnou Komisi, byla nyní vyřešena.
EnglishThat is the real hiatus we have to face in this crisis: that really, the way we are organised remains totally national, while the challenges are trans-European.
V tom spočívá skutečná potíž této krize: způsob naší organizace funguje na vnitrostátní úrovni, zatímco problémy, jimž čelíme, jsou transevropské.