"delegating" Tschechisch Übersetzung

EN

"delegating" auf Tschechisch

EN delegating
volume_up
{Substantiv}

delegating
volume_up
převedení {n} (pravomoci)
delegating (auch: authority, mandate)

Synonyme (Englisch) für "delegating":

delegating

Beispielsätze für "delegating" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI would like to see the Commission choose a stronger role for itself, rather than delegating all the tasks to others.
Dala bych přednost tomu, aby si Komise pro sebe zvolila významnější roli, než aby delegovala veškeré úkoly na ostatní.
EnglishThat is the responsibility of the local authorities because they thought that the problems could be solved by delegating them to a firm called Impregilo.
Toto je úkol pro místní úřady, protože ty se domnívaly, že by se problémy daly vyřešit jejich delegováním na společnost Impregilo.
English(RO) Madam President, Commissioner, with regard to the process for delegating executive power to the Commission, the Treaty of Lisbon has something new to say on this.
(RO) Paní předsedající, pane komisaři, pokud jde o proces přenesení výkonné pravomoci na Komisi, bude Lisabonská smlouva přicházet s novými myšlenkami v této věci.