EN cut-out
volume_up
{Substantiv}

cut-out (auch: cutout)
cut-out

Ähnliche Übersetzungen für "cut-out" auf Tschechisch

cut Substantiv
to cut Verb
out Adverb

Beispielsätze für "cut-out" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThose seeking to clean up capitalism have their work well and truly cut out.
Práce těch, kdo usilují o vyčištění kapitalismu, je správně a opravdu jasně vymezená.
EnglishWe've got to cut the extraneous out of our lives, and we've got to learn to stem the inflow.
Musíme se odříznout od všeho nadbytečného a zamezit přítoku nových zbytečností.
EnglishThe victims were put to death and parts of their bodies were cut off or ripped out.
Oběti byly usmrcené a části jejich těl byly odřezané nebo odtrhnuté.
EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Dvouprocentní škrty pro Účetní dvůr vůbec nepřipadají v úvahu.
EnglishThey are disillusioned and alarmed by the possibility that they will be cut out of the job market.
Prožívají rozčarování a znepokojení ohledně možnosti, že by mohli být vyloučeni z trhu práce.
EnglishObviously, the organisations involved in women's rights seriously have their work cut out in this sector.
Organizace zabývající se vážně právy žen s prací v této oblasti pochopitelně skončily.
EnglishA large number of the original proposals have been cut out, with the result that it is in no way ambitious.
Velká část původních návrhů byla vypuštěna a výsledek v žádném případě není nijak ohromující.
EnglishWe will not, for example, cut out or erase details or composite it with other images.
Nikdy například nevystřihneme ani neodstraníme z obrázku žádné detaily ani jej vizuálně nesloučíme s jiným obrázkem.
EnglishThat is why the EU is cut out of the final negotiations.
Z toho důvodu byla EU odříznuta od závěrečných jednání.
EnglishThe European elections have shown us that we really have our work cut out to win the minds of ordinary people for Europe.
Evropské volby nám ukázaly, že musíme tvrdě pracovat, abychom pro Evropu získali běžné lidi.
EnglishBut I know you will still have your work cut out tomorrow.
Já však vím, že budete pracovat i zítra.
EnglishI feel that we really have our work cut out to gain an accurate and objective understanding of the present situation in Tunisia.
Domnívám se, že jsme se málo snažili správně a objektivně pochopit současnou situaci v Tunisku.
EnglishBut to make them palatable, we cut it out of a steel plate and put it in front of a fire and photographed it like this.
Abychom je udělali lákavějšími, nařezali jsme je na nerezovém prkýnku a dali na oheň a vyfotili nějak takhle.
EnglishYou will therefore have your work cut out, Commissioner, to encourage the Member States to accept this principle.
Proto budete muset, paní komisařko, svou práci uzpůsobit tak, abyste přiměla členské státy k přijetí tohoto principu.
EnglishUnfortunately, we have our work cut out for us.
Naneštěstí už teď víme, co máme dělat.
EnglishWe don't have much time, and I'm going to go over just a little bit of this and cut out, because there's a lot of other things that are going to be said.
Nemáme moc času, jen to přeletím a končím, protože je mnoho jiných věcí, které zde budou řečeny.
EnglishHowever, here it has been cut out!
EnglishAnd then you can either cut that out and sew it conventionally, or you can use the wet material to form it around a three-dimensional shape.
Tu poté můžete buď rozstříhat a klasicky sešít, nebo ještě vlhkou látku natvarujete do požadovaného trojrozměrného tvaru.
EnglishNo calculus, I'll cut out that.
EnglishThe part that was cut out reads: 'Decentralisation and devolution were key objectives of the Commission reform process starting in 1999.
Část, která byla ze čtení vyškrtnuta: "Decentralizace a předání kompetencí byly hlavními cíli procesu reformy Komise zahájeného v roce 1999.