"corn" Tschechisch Übersetzung

EN

"corn" auf Tschechisch

volume_up
corn {Subst.}

EN corn
volume_up
{Substantiv}

1. Medizin

She is as sweet as honey most of the time, and she can sting like a bee when people stand on her corns.
Většinou je sladká jako med, ale i ona dokáže bodnout jako včela, když jí lidé šlápnou na kuří oko.

2. Amerikanisches Englisch

corn (auch: sweet corn)
It is true that biofuels have caused an increase in the price of American corn.
Je pravda, že biopaliva způsobila zvýšení ceny americké kukuřice.
Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
A stejně skoro všechna kukuřice kterou jíme, je nějak geneticky upravená.
Here in America, 90 percent of the corn cultivated is used to feed animals or to do oil.
Tady v Americe je 90% vypěstované kukuřice použito jako krmivo pro zvířata nebo k výrobě oleje.

3. Britisches Englisch

corn
Of course this has an influence on the world market price for corn.
Samozřejmě, že to má dopad na světovou tržní cenu obilí.
If I plant a grain of corn, I am thinking only of today, but if I plant a tree, I am looking to the future.
Zasadím-li zrnko obilí, myslím pouze na dnešek, ale zasadím-li strom, dívám se do budoucnosti.
Instead of crops in the fields we find rape, corn, reeds, which once processed end up in the fuel tanks of cars.
Na polích roste místo obilí řepka, kukuřice a třtina, které po zpracování skončí v nádržích aut.
corn (auch: grain, granule)
corn

Synonyme (Englisch) für "corn":

corn

Beispielsätze für "corn" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFor example, political decisions determine how much fertiliser we should add to a corn field.
Například politická rozhodnutí určují, jaké množství hnojiva bychom měli přidat na kukuřičné pole.
EnglishDid you know rats that ate genetically engineered corn had developed signs of liver and kidney toxicity?
Věděli jste, že u krys krmených geneticky upravenou kukuřicí se objevily problémy s játry a ledvinami?
EnglishBe it corn shellers -- you've got ploughs; you've got fan mills; all these things -- and these are not, again, antiques.
Máme tady rádla, ventilátorové mlýny, a další podobné věci. ~~~ A opakuji, nejedná se o starožitnosti.
EnglishRather than spending their lives eating grass, for which their stomachs were designed, they were forced to eat soy and corn.
Místo aby celý život spásal trávu, k čemu byl jejich žaludek předurčen, byl nucen jíst sóju a kukuřici.
EnglishSo you've got corn shellers.
Takže tady máme například drhlíky na kukuřici.
EnglishI don't know who needs a corn sheller.
EnglishHere's corn ethanol.
EnglishThe chicken is fed corn, and then its meat is ground up, and mixed with more corn products to add bulk and binder, and then it's fried in corn oil.
To kuře je živeno kukuřicí, maso potom pomleto a smícháno s dalšími kukuřičnými produkty, aby to nabylo a drželo pohromadě, a nakonec je to smaženo v kukuřičném oleji.
EnglishSo the cow, basically, eats three basic things in their feed: corn, beets, and barley, and so what I do is I actually challenge my staff with these crazy, wild ideas.
Kráva, vlastně, má v jídelníčku tři základní věci: kukuřici, řepu a ječmen, a tak já vlastně konfrontuji svůj personál s těmihle bláznivě divokými nápady.
EnglishThe industry is focusing increasingly on the major crops, the 'big five', rice, corn, maize, soya beans and cotton, because with those they can recover a lot of the cost.
Průmysl se zaměřuje na hlavní plodiny, tzv. velkou pětku, a to na rýži, pšenici, kukuřici, sójové boby a bavlnu, protože pomocí nich mohou pokrýt většinu nákladů.