"cities" Tschechisch Übersetzung

EN

"cities" auf Tschechisch

CS
volume_up
city {Subst.}

EN cities
volume_up
{Plural}

cities (auch: towns)
volume_up
města {n Pl}
And they have big cities, and the cities are all dependent on oil.
A mají velká města a všechna ta města závisí na ropě.
It is of the utmost importance that European towns and cities be cleaned up.
Je mimořádně důležité, aby evropská městečka a města byla vyčištěná.
The fact is that we need towns and cities as partners in a new energy policy.
Protože města potřebujeme jako partnery pro novou energetickou politiku.

Synonyme (Englisch) für "city":

city

Beispielsätze für "cities" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBuild creative clusters in cities; create more R&D parks, so on and so forth.
Vytvářejte kreativní místa ve městech, vytvářejte více výzkumných parků, atd.
EnglishNow this might sound preposterous to you if you've never thought about new cities.
Toto se vám může zdát absurdní, pokud jste nikdy neuvažovali o nových městech.
EnglishBeyond cities, all of this sensing and actuating is entering our everyday objects.
Kromě měst všechno tohle sledování a ovládání vstupuje i do běžných předmětů.
EnglishIt's interesting, because history is driven to a large degree by the size of cities.
Je to zajímavé. ~~~ Protože historie je hnána k vyššímu stupni, velikostí měst.
EnglishSo we could easily supply the world with dozens, maybe hundreds, of new cities.
Takže bychom mohli jednoduše zásobit svět tucty, možná stovkami nových měst.
EnglishFortunately, my amendment on the use of regions and cities has been adopted.
Naštěstí byl můj pozměňovací návrh, který se týká využití regionů a měst, přijat.
EnglishIn some cities, such as Lille, the swimming pools have womenonly sessions.
V některých městech, jako je Lille, byly zavedeny otevírací hodiny jen pro ženy.
EnglishSo this is another project that I worked on with the Sensible Cities Lab at MIT.
Tohle je další projekt, na kterém jsem pracoval v laboratoři pro sledování měst na MIT.
EnglishThe European Urban Agenda focuses on developing infrastructure and services in cities.
Evropská městská agenda se zaměřuje na rozvoj infrastruktury a služeb ve městech.
EnglishBy 2050, it's estimated that twice the number of us are going to be living in cities.
Očekává se, že do roku 2050 se zdvojnásobí množství lidí žijících ve městech.
EnglishNow imagine archeologists digging through the rubble of one of our cities.
A teď si představte archeology, jak se prokopávají troskami jednoho z našich měst.
EnglishThis event provided a unique platform for regions and cities of the entire European Union.
Tato událost poskytla jedinečnou platformu regionům a městům celé Evropské unie.
EnglishOnly thus will the cities really own JESSICA, enabling it to have a long-term effect.
Protože jedině tak JESSICA bude městy skutečně vlastněna a může mít dlouhodobé dopady.
EnglishIn Syria, popular protests have spread over a number of cities since mid-March.
V Sýrii se lidové protesty od poloviny března rozšířily do řady měst.
EnglishI, like many of you, am one of the two billion people on Earth who live in cities.
Stejně jako mnoho z vás i já jsem jedním ze dvou miliard lidí na Zemi, kteří žijí ve městě.
EnglishOn the right is the speed of walking in a bunch of European cities, showing that increase.
Vpravo je rychlost chůze v několika evropských městech, která ukazuje nárůst.
EnglishWe need equivalent living conditions in towns and cities and in the country.
Ve městech, velkoměstech a celé zemi musíme mít rovné životní podmínky.
EnglishMany will move further out into rural areas and commute to work near the towns and cities.
Mnozí se budou stěhovat dále na venkov a dojíždět do práce do blízkosti měst.
EnglishAnd young people in brand new cities they're inventing, doing new things, in the south.
A kde mladí lidé ve zbrusu nových městech, kteří vynalézají, dělají nové věci, na jihu.
EnglishSo my provocative statement is that we desperately need a serious scientific theory of cities.
Můj provokativní názor je, že zoufale potřebujeme seriozní vědeckou teorii měst.