"authorization" Tschechisch Übersetzung

EN

"authorization" auf Tschechisch

volume_up
author {Subst.}

EN authorization
volume_up
{Substantiv}

authorization (auch: authorisation)
Note: Authorization requests are sent each time you update a card.
Autorizace mohou na vašem účtu v závislosti na bance zůstat po dobu 24 hodin až 14 pracovních dnů.
Authorizations can remain in your account for 1-14 business days, depending on your bank.
Autorizace mohou na vašem účtu v závislosti na bance zůstat po dobu 1–14 pracovních dnů.
I hope the new regulations for the operation of the European Railway Agency shall bring more benefits to the consumer and simplify the procedures relating to the authorization of vehicles.
Doufám, že nová nařízení o činnosti Evropské agentury pro železnice budou přínosem pro spotřebitele a zjednoduší postupy týkající se povolení pro vozidla.

Synonyme (Englisch) für "authorization":

authorization
author

Beispielsätze für "authorization" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishExceptions to these policies are permitted only with authorization from Google.
Výjimky z těchto zásad může povolit pouze společnost Google.
EnglishGoogle will not bill an account until we receive an approved authorization from the bank.
Společnost Google nebude částku z účtu strhávat, dokud neobdrží potvrzenou autorizaci z banky.
EnglishYou may notice a temporary $1.00 authorization.
Možná si povšimnete dočasné autorizační částky 1,00 USD.
EnglishYou may contact your bank to confirm the charge for your purchase with Google or to check on the authorization status.
Tyto transakce mohou v závislosti na bance, která vydala vaši kartu, zůstat na vašem účtu po dobu 1 až 14 pracovních dnů.