"at a glance" Tschechisch Übersetzung

EN

"at a glance" auf Tschechisch

EN at a glance
volume_up
{Adverb}

There are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.
Avšak existují různé způsoby, a ty nejsou vždy na první pohled rozeznatelné.
Thus, of course, the ramifications are much broader than they seem at first glance.
Větvení je zde tudíž mnohem širší, než se zdá na první pohled.
At first glance I would say that Parliament to some extent leads the way.
Na první pohled bych řekl, že Parlament do jisté míry udává směr.

Ähnliche Übersetzungen für "at a glance" auf Tschechisch

at Substantiv
at Präposition
At
Czech
a Artikel
a Präposition
Czech
glance Substantiv
to glance Verb

Beispielsätze für "at a glance" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA glance around this chamber shows that it is not exactly the most popular of places.
Letmé rozhlédnutí po tomto sále ukazuje, že se nejedná právě o nejoblíbenější místo.
EnglishHowever, what we have before us now is purely a glance into the future.
To, co se nám však dostalo do rukou, je pouhým nahlédnutím do budoucnosti.
EnglishA glance at the map of Europe confirms our impression that enlargement is an unfinished story.
Pohled na mapu Evropy potvrzuje náš dojem, že rozšíření je nedokončený příběh.
EnglishA glance into the future shows how urgent the need for action is.
Nahlédnutí do budoucnosti nám naznačuje, jak moc naléhavé je jednat..
EnglishA glance at the internet will show exactly who I mean.
Krátký pohled na internet vám přesně ukáže, koho mám na mysli.
EnglishLet us just cast a glance back to the previous summit in Samara.
Podívejme se zpět na předcházející summit v Samaře.
EnglishOr you can glance at the tiles to get the latest headlines, real-time updates, and info.
Nebo můžete jediným pohledem na dlaždice získat přehled o nejnovějších zprávách, aktualizacích a dalších informacích.
EnglishThey will help you to recognise a genuine banknote at a glance.
Díky nim snadno poznáte, jestli je bankovka pravá.
EnglishLet us glance at some of the economic indicators.
Podívejme se na některé ekonomické ukazatele.
English. ~~~ By looking at a file's icon, you can tell at a glance what kind of file it is.

~~~ Soubory v počítači jsou reprezentovány ikonami.

EnglishDesktop gadgets are mini programs that offer information at a glance and provide quick access to frequently used tools.
Desktop gadgets are mini programs that offer information at a glance and provide quick access to frequently used tools.
EnglishTo Mr Pflüger from the left, I would say that a glance at the law will facilitate its understanding.
Panu Pflügerovi, levičákovi, bych chtěl říci, že kdyby se na daný předpis alespoň letmo podíval, pomohlo by mu to k tomu, aby mu porozuměl.
EnglishTip for making your ads visible: open your page and give it a quick glance, putting yourself in the mindset of a regular user.
Tip pro zviditelnění reklam: Zobrazte stránku, rychle ji přehlédněte očima a vžijte se přitom do role běžného uživatele.
EnglishConsumers and traders can thus see at a glance whether a product contains certain substances that can also be dangerous.
Díky nim mohou spotřebitelé i obchodníci okamžitě určit, jestli určitý produkt obsahuje některé látky, které mohou být nebezpečné.
English"One has only to glance at its press films, fashion shows, beauty contests, ballrooms, wine bars and broadcasting stations."
"Stačí aby člověk pouze pohlédl na jejich filmy, módní přehlídky, soutěže krásy, taneční sály, vinné sklípky a vysílací stanice."
EnglishIt contains mini-programs called gadgets, which offer information at a glance and provide easy access to frequently used tools.
Obsahuje miniaturní programy nazývané miniaplikace, které nabízejí rychlé informace a přístup k nejčastěji používaným nástrojům.
EnglishInternet Explorer at a glance
EnglishInternet Explorer 8 is the first browser to provide domain highlighting, so you can always know which website you're visiting at a glance.
Internet Explorer 8 jako první prohlížeč nabízí zvýrazňování domén, díky němuž vždy ihned vidíte, jaký web jste navštívili.
EnglishThe battery icon changes appearance to display the current state of your battery, so that you can view how much charge remains on your battery at a glance.
Ikona baterie mění vzhled podle současného stavu baterie, takže je hned vidět, kolik energie zbývá v baterii.
EnglishWindows 8 includes the beautiful new Start screen with tiles that show you at a glance what's going on with your apps and friends.
Windows 8 obsahuje nádhernou novou úvodní obrazovku s dlaždicemi, které přehledně zobrazují aktuální dění v aplikacích a aktivitu přátel.