"adage" Tschechisch Übersetzung

EN

"adage" auf Tschechisch

volume_up
adage {Subst.}

EN adage
volume_up
{Substantiv}

adage (auch: saying)
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
Staré pořekadlo o házení všech do jednoho pytle je správné.

Synonyme (Englisch) für "adage":

adage

Beispielsätze für "adage" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTo some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.
Jistě zde do jisté míry platí rčení našich německý přátel "einmal ist keinmal".
EnglishThe adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
Platí pravidlo, čím nižší orgán, tím více se systém komplikuje.
EnglishAs the adage goes, the proof of the pudding is in the eating!
Jak praví klasik: O existenci pudinku se přesvědčíme tím, že ho sníme!
EnglishThis proves the adage that he who pays the piper calls the tune.
To potvrzuje přísloví, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
EnglishWe would do well to remember the old adage 'look before you leap'.
Platí staré dobré přísloví "Dvakrát měř a jednou řež".
EnglishLet us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Přistupme k činům a prokažme nesprávnost starého anglického rčení o tom, že "voda člověku nikdy nechybí, dokud studny nevyschnou".
EnglishThe Council seems to be very sensibly pulling back from the brink and listening to that old adage, 'marry in haste, repent at leisure'.
Zdá se, že Rada velice rozumně couvá od zrádného okraje a naslouchá starému přísloví "pozdě bycha honit".