"workfare" Schwedisch Übersetzung

EN

"workfare" auf Schwedisch

EN workfare
volume_up
{Substantiv}

Beispielsätze für "workfare" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe support these, but with respect for decent wage conditions, and not in the shape of compulsory workfare.
Vi är för sådant, men med respekt för ordentliga lönevillkor och inte i form av obligatorisk workfare.
EnglishWe support these, but with respect for decent wage conditions, and not in the shape of compulsory workfare.
Vi är för sådant, men med respekt för ordentliga lönevillkor och inte i form av obligatorisk workfare .
EnglishI have seen workfare at first hand.
Jag har sett " workfare " på nära håll.
EnglishI have seen workfare at first hand.
Jag har sett " workfare" på nära håll.
EnglishAnd that is also true of a European employment strategy that offers not workfare projects but job guarantees, investment in employment and a better future.
Och det gäller också för en europeisk sysselsättningsstrategi som inte vill resultera i workfare -projekt, utan jobbgarantier, investeringar i arbete, en bättre framtid.
EnglishThe UK has cut benefits for single parents as part of its budgetary saving procedures but also because of its ideological commitment to a workfare model.
Storbritannien har haft nedskärningar av bidrag för ensamma föräldrar som en del av sitt sparprogram för budgeten, men även p.g.a. sitt ideologiska engagemang för en " workfare " -modell.