"wire" Schwedisch Übersetzung

EN

"wire" auf Schwedisch

volume_up
wire {Subst.}

EN wire
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

wire
But like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.
Men som med varje lång vajer med spänning över, blev den oundvikligen också en antenn.
A key part of their technical set up was a half-mile long length of wire, which was thrown across the rooftops of several houses in Boston.
En viktig komponent var en 800 meter lång vajer som kastades över taken på flera hus i Boston.
But going from slinging some wire across rooftops in Boston to laying thousands and thousands of miles of cable on the Atlantic Ocean seabed is no easy matter.
Men att gå från att kasta en bit vajer över hustaken i Boston till att lägga flera tusentals mil av kabel på botten av Atlanten är inte en enkel sak.

2. Amerikanisches Englisch

wire

Synonyme (Englisch) für "wire":

wire

Beispielsätze für "wire" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis UN plan is an attempt to remove the last barbed wire border from the EU.
Denna FN-plan är ett försök att avlägsna den sista taggtrådsgränsen i EU.
English The aircraft concerned, the Airbus 330, has a computer-controlled system (flying by wire).
 Styrningen hos den aktuella Airbus 330 baseras på datorflygning (”flying by wire”).
EnglishOh, because I'm black, I automatically know how to hot-wire a car?
Bara för att jag är svart så måste veta automatiskt hur man tjuvkopplar en bil?
EnglishEven today, Cyprus is divided by a wall, by barbed wire, and by minefields.
Även i dag är Cypern delat av en mur, av taggtråd, och av minfält.
EnglishIt is eight metres high and 364 kilometres long, protected by barbed wire and with electronic controls.
Åtta meter hög och 364 kilometer lång, med taggtråd och elektronisk övervakning.
EnglishThose escaping from war and torture do not need to be welcomed by barbed wire and armed guards.
De som flyr från krig och tortyr behöver inte välkomnas med taggtråd och beväpnade vakter.
EnglishIf I can manage just under the wire before the conclusion, let me simply say this.
   . – Låt mig helt enkelt säga följande, om jag bara hinner.
EnglishTwenty years ago the barbed wire between Austria and Hungary was cut.
För 20 år sedan kapades taggtråden mellan Österrike och Ungern.
EnglishThey can do that because when they are very cold they are what's called superconducting wire.
Men de kan göra det för att när de är väldigt kalla, är de vad som brukar benämnas supraledande.
EnglishThe monopoly status the telephone companies enjoy must be destroyed right down to the last copper wire.
Även konkurrenssituationen inom de fasta näten måste förbättras radikalt.
EnglishSo the wire heated up slightly, and its 13,000 amps suddenly encountered electrical resistance.
Det ledde till att kabeln värmdes upp en smula, och de 13000 amperen stötte på elektriskt motstånd.
EnglishThe monopoly status the telephone companies enjoy must be destroyed right down to the last copper wire.
Också den så kallade sista änden av koppartråden måste bort från telefonmonopolens kontroll.
EnglishHe shows wire payments of $45 million from someone named Dressler.
Han har tagit emot 45 miljoner från en som heter Dressler.
EnglishThat's because that red wire is what gives off all that energy.
Det är bara för att den röda tråden ger ifrån sig all energi.
EnglishThe nations of Europe looked at two sides of the same wall: the barbed wire divided us in two for half a century.
För 60 år sedan besegrades nazismens makt gemensamt av nationer i Europa.
EnglishThe barracks in which they lived were surrounded by barbed wire and patrolled by guards armed with firearms.
De baracker där de bodde omgavs av taggtråd och patrullerades av vakter beväpnade med skjutvapen.
EnglishThe nations of Europe looked at two sides of the same wall: the barbed wire divided us in two for half a century.
Europas nationer såg två sidor av samma mur: Taggtråden delade oss i tu under ett halvt sekel.
EnglishToday we are marking the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall and cutting through the barbed wire.
Idag kan vi notera att det är 20 år sedan Berlinmuren föll och man skar igenom taggtrådsstängslet.
EnglishEither shoot me, or tell me why you're wearing that wire.
Skjut mig eller berätta varför du har en dold mikrofon.
EnglishCan't fit a piece of paper through a telephone wire.
Och man kan inte skicka ett papper genom en telefontråd.